Nab'e Wuj Ri Xtz'ib'aj Pedro
1
Titaksaj rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo
In Pedro, in jtako'n Kakaj Jesucristo, tantz'ib'ajb'i jun wuj ri pi awechak, atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri cha'lcatak jwi'l Kakaj Dios ri jaljoj atilmitak ri atilem ayb'ak li mak tilmit Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ri cha'lcatakch jwi'l Kakaj Dios ojrtaktzij, jwi'l jilon chomorsalch jwi'l y xatjtostak pire re jwi'l Lok'laj Jsantil, pire atcojontak chiwch Kakaj Jesucristo y tijsakab'saj awanmak la' jquiq'uel Kakaj Jesucristo.
Chwaj chi Kakaj Dios tijye' sub'laj rutzil ranm chawechak y tijye' sub'laj utzil chawechak.
Aac'laj c'aslemal jwi'l Kakaj Jesucristo
Nimirsajok jk'ij Kakaj Dios ri jkaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl, jwi'l sub'laj xril c'ur kawch xye' jun aac'laj c'aslemal chike chapca' ajri' xojq'uisi'y chic jwi'l xc'astasaj jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xo'lak camnakib'. Y ri' li tiye'w jun tz'etel jcub'arb' kach'ol chi rulb'ej jun katextament riq'ui Kakaj Dios lecj, ri tosol jwi'l pi ke ri ta' tiq'uisc, ri ta' tran c'ax y ta' tisaach jwich. Jwi'l cub'ul ach'olak chirij Kakaj Jesucristo chi Kakaj Dios atjchajajtaka' la' jcwinel pire atcolmajtak laj jk'ab' amacak cuando titaw k'ij tresaj chi sakil la' q'uisb'itak k'ij re jwich k'ijsak.
Atak, lajori wa'xok jun nimlaj qui'cotemal laj awanmak, onque tina atijtakna q'ui jwich c'ax quib' uxib' k'ij, pire tic'utun wi kes tz'etel tz'et ta' taquib'aj awanmak chirij Kakaj Jesucristo. Jilon tib'ansaj chawechak chapca' tib'ansaj re oro li k'ak' pire tic'utun wi kes tz'et oroi'n, pero jcub'arb' ach'olak chirij Kakaj Jesucristo masna nim jk'ij chiwch man oro. Atak, wi kes tz'et cub'ul ach'olak chirij Kakaj Jesucristo, ta' tak'el ayb'ak cuando tatijtak c'ax. Jilonli ticojsaji' ak'ijak, tinimirsaji' ak'ijak y tziyi' atilsajtak jwi'l Kakaj Jesucristo cuando tipe chic.
Atak, talok'ajtaka' Kakaj Jesucristo onque ta' ilan jwich awi'lak, cub'uli' ach'olak chirij onque ta' tawiltak jwich, atqui'cottaka' chirij y sub'laj nim aqui'cotemak, ni ta' atcwintak chi jb'ij la' yoloj nen jnimal. Atak tijin ticolmaj awanmak laj jk'ab' amacak jwi'l cub'ul ach'olak chirij Kakaj Jesucristo.
10 Yak ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij sub'laj rajak roj xretemajtak nen mo ticolmajtak cristian laj jk'ab' jmacak cuando xijtak chi jwi'lke xye' sub'laj rutzil ranm Kakaj Dios chawechak, atcolmajtak laj jk'ab' amacak. 11 Y rechak xtz'onajtak nen mo tib'ansaj y nen chi k'ij lal titaw chiwch ri xijsaj rechak jwi'l Lok'laj Jsantil Kakaj Jesucristo ri wi' laj ranmak cuando xijsaj rechak nen chi c'ax ri tina jtijna Kakaj Jesucristo cuando tipe wich ulew y xijsaj rechak chi tina nimirsajna jk'ij.
12 Kakaj Dios xresaji' chi sakil chiwchak, jwi'l ri tijin tijb'ijtak ma' pi rechak ta'n, pirechi' utzil pi awechak. Lajori ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xijsaj chawechak jwi'lak yak ajb'iltak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo la'yi' jcwinel Lok'laj Jsantil Kakaj Dios ri xtaksajch lecj xijtak chawechak. Ri tzilaj jtaquil li, asta yak anjl rajak tretemajtak jcholajl.
Katose' kib' re mak etzltak no'j
13 Jilonli atak, rajwaxi' tzi jchomorsaj juntir ri tab'antak, xike tab'antak lawi' tzi, cub'a' ach'olak chi rulb'ej ri tijye' Kakaj Dios jwi'l rutzil ranm chawechak cuando tipe chic Kakaj Jesucristo. 14 Jwi'l ataka' ralc'wal Kakaj Dios ri atcojontak chiwch, ma b'antak chic mak etzltak rayb'l chapca' ri b'analch awi'lak ojr cuando ajqui' chacojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. 15 Kakaj Dios ri xatcha'wtak sub'laj tziyi'n, jwi'li'li atak, rajwaxi' tos ayb'ak re mak etzltak no'j chi jb'anic juntir ri tab'antak laj ac'aslemalak, 16 jwi'l li wuj re Lok'laj Jyolj Kakaj Dios tz'ib'ali' jilonri:
Atak, rajwaxi' tatos ayb'ak re mak etzltak no'j jwi'l in ini' sub'laj tzi, xche'.
17 Atak, wi tab'ijtak Kaj re Kakaj Dios ri ta' jaljoj rilic cristian tran jwi'l tran jk'atb'itzij chib'ak chapca' ri b'anal jwi'lak chi jujunalak, rajwaxi' cojontak chiwch jurub' k'ij atwa'xtak neri wich ulew. 18 Atak, xtojsaj amacak re mak etzltak no'j ri xab'antak ri xcan c'utsaj chawchak jwi'lak amam atit'ak, pero ma' la' ta' oro o la' plata ri tike saach jwichak, 19 la'yi' lok'laj jquiq'uel Kakaj Jesucristo ri xtix wich curs. Jwi'l Kakaj Jesucristo jilon xan chapca' jun ra carner ri tisujsaj re Kakaj Dios pire tojb'i mac, ri ta' nen jyaj y nic'ke rilic juntir rij. 20 Cuando ajqui' chi b'ansaj caj pach ulew ojr jwi'l Kakaj Dios, cha'lchakch Kakaj Jesucristo jwi'l Kakaj Dios. Pero la' mak q'uisb'itak k'ij ri xeli' chi sakil pire utzil pi awechak.
21 Jwi'l Kakaj Jesucristo cub'ul ach'olak chirij Kakaj Dios ri xc'astasan jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xo'lak camnakib' y xnimirsaj jk'ij. Jilonli cub'uli' ach'olak chirij Kakaj Dios y ulb'eli' awi'lak ri tijye' chawechak. 22 Lajori jwi'l tacojtak tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, xana' suc'ul awanmak chiwch Kakaj Dios pire atcwintak talok'ajtak yak awech'elxicak chirij Kakaj Jesucristo. Jwi'li'li rajwaxi' talok'aj ayb'ak chawib'il ayb'ak riq'ui nojel awanmak.
23 Atak, nic' riq'uil xatq'uisi'ytaka' chiqui'n, pero ma' jwi'l ta' chiqui' akaj achuchak ri tike camtak, ri aac'laj c'aslemal ri xye'saj chawechak jwi'li' Lok'laj Jyolj Kakaj Dios ri yo'l y ta' jsachic jwich.
24 Li wuj re Lok'laj Jyolj Kakaj Dios tijb'ij jilonri:
Juntir cristian ji'kelontak chapca' jun woron ri tichekejc, jnimal jk'ijak jilon chapca' jcutz'i'jl jun woron ri titzaak y tisaach jwichak,
25 pero Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ta' jsachic jwich, tiche'.
Jyolj Kakaj Dios li, ri' tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xijsaj chawechak.