2
Jwi'li'li atak, can ye'tak juntir mak etzltak no'j, mat sub'untak, ma' atak ta' ajsolcopil acayb'alak, can ye'tak juntir mak ti'tinc y juntir mak yok'on chirijil jun cristian chic. Ri' b'antak chapca' jun ra ne' ajri' xq'uisi'yc, rajti ranm tijtij tu'. Jilon atak, rajwaxi' ri' jrayaj awanmak jcojic tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri chapca' tu' ri tatijtak ri ta' nen yujul la' pire tijye' mas ano'jak pire titz'akat acolicak laj jk'ab' amacak, jwi'l lajori awetamakchak chi sub'laj tziyi' Kakaj Jesucristo ri Kajawl.
Kakaj Jesucristo ri' jun ab'aj ri yo'l
Atak, jach ayb'ak laj jk'ab' Kakaj Jesucristo ri jun ab'aj ri yo'l ri xxutsaj jwi'lak mak cristian, pero cha'li' jwi'l Kakaj Dios y sub'laj kusi' chiwch. Y jilon atak, ataka' ab'aj ri yo'l ri atcojsajtak jwi'l Lok'laj Jsantil Kakaj Dios pire jtz'akatsaj jb'anic richoch Kakaj Dios. Jilonli atoctak pi jun k'at ajc'amaltak jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios ri tosolcatak pire re y jwi'l Kakaj Jesucristo tasujtak sipan ri nim jk'ij re Kakaj Dios lawi' ri tzi tril, jwi'l li wuj re Lok'laj Jyolj Kakaj Dios tijb'ij jilonri:
In, tancoj li tilmit Sión jun ab'aj pire man nab'e ab'aj pire jcowil man ja ri cha'l inwi'l y sub'laj nim jk'ij.
Y nen ticub'ar jch'ol chirij man ab'aj li, ma' lok'ta'ke, tiche'.
Pi awechak ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo nimi' jk'ij man ab'aj li. Pero pi rechak mak ri ma' ajtakeltak re Kakaj Jesucristotaka'n, ta' nim jk'ij man ab'aj, li wuj re Lok'laj Jyolj Kakaj Dios tijb'ij jilonri:
Man ab'aj ri xcan jxute'tak yak ajb'analtak ja, ri' xoc pire man nab'e ab'aj pire jcowil man ja, tiche'.
Y tijb'ij chic:
Ri' jun ab'aj ri quiek la' tijtop rakanak cristian y ri' jun nimlaj ab'aj ri titzakow rechak cristian, tiche'.
Mak cristian nic' riq'uil tijtop rakanak la' man ab'aj li, jwi'l ta' tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y jwi'l jilon jchomorsa'n Kakaj Dios chirijak.
Pero atak, ri atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, ataka' jun k'at chi ech'elxic ri cha'lcatak jwi'l Kakaj Dios y ataka' jun k'at jwinak Kakaj Dios ri atak ajc'amaltak jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios ri rey y ataka' jun tilmit ri tosol pire Kakaj Dios y ataka' re Kakaj Dios chi jb'ij juntir utzil ri b'anal jwi'l Kakaj Dios, ri xatesantak laj jk'ab' amacak ri chapca' li uku'mal pire xatjcoltak laj jk'ab' amacak ri chapca' jun sak ri sub'laj kus.
10 Atak, ojr ma' atak ta' jwinak Kakaj Dios, pero lajori xatwuxtaka' pi jwinak Kakaj Dios. Ojrtaktzij Kakaj Dios ta' xril c'ur awchak, pero lajori xrila' c'ur awchak.
Jb'anic lawi' raj Kakaj Dios
11 Atak lok'lajtak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, in tamb'ijb'i chawechak jwi'l atak nic' riq'uil jalani' atilmitak y nic' riq'uil atake ajye'l b'welt neri wich ulew, k'el ayb'ak chi jb'anic mak etzltak rayb'l ri tijtij jk'ij riq'ui awanmak. 12 B'antak utzil laj ac'aslemalak chijxo'lak yak ri ta' tijcojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Y jilonli onque tiyok'ontak chawijak chapca' atak etzltak cristian, pero rechak trila'taka' ri utzil ri tab'antak, jilonli rechak tijnimirsajtaka' jk'ij Kakaj Dios cuando tipe chi jb'anic jk'atb'itzij.
13 B'antak chapca' xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl, ye' ayb'ak chi takem rechak juntir jwich k'atb'itzij ri cha'ltak chijxo'lak cristian. Ye' ayb'ak chi takem re man rey jwi'l re masi' nim jk'ij 14 y ye' ayb'ak chi takem rechak mak jb'ab'altak k'atb'itzij jwi'l rechak takaltaka' jwi'l man rey chi jc'achic jwichak mak ajb'analtak c'ax y pire tijcojtak jk'ijak yak ri tib'anowtak utzil.
15 Kakaj Dios ri' raj tab'antak tzitaklaj no'j pire tak'attak jwich mak yoloj ri ta' nen tichacuj ri tijb'ijtak mak sonstaklaj cristian. 16 Lajori atak, nic' riq'uil takalchak ak'ab'alak jwi'l xatcolmajtaka' laj jk'ab' amacak, pero ma chomorsajtak laj awanmak chi jwi'l takalchak ak'ab'alak kuschak chawechak tab'antak mak etzltak no'j, ma' ji'ta'lonli b'antak laj ac'aslemalak lawi' raj Kakaj Dios tab'antak.
17 Cojtak jk'ij juntir cristian, lok'ajtak yak kech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, cojontak chiwch Kakaj Dios y cojtak jk'ij man rey.
Jcuyic c'ax
18 Atak ri wi' awajwak, ye' ayb'ak chi takem rechak awajwak y cojtak jk'ijak. Ma' xita'ke taye' ayb'ak chi takem rechak yak ri tzi jno'jak y ta' c'a'ntak, rajwaxi' jilon rechak yak ri sub'laj c'a'ntak, ye' ayb'ak chi takem rechak. 19 Jwi'l sub'laj tziyi' tril Kakaj Dios cuando jun cristian ta' tijye' riq'ui ranm cuando tijtij c'ax onque ma' jcholajl ta'n.
20 Atak, ta' nen tichacuj chiwch Kakaj Dios wi tacuytak tib'ansaj c'ax chawechak jwi'l ta' tzi tijin tab'antak. Pero wi tacuytak tib'ansaj c'ax chawechak jwi'l tzi tijin tab'antak, ri' li ri sub'laj tzi tril Kakaj Dios.
21 Ri' li quiek jwi'l xatcha'sajtak jwi'l Kakaj Dios chapca' xan Kakaj Jesucristo xtija' c'ax pi aq'uexwachak. Ri' li ri xcan jc'ute' chawchak y atak, rajwaxi' ri' li tatakejtak jb'anic. 22 Li wuj re Lok'laj Jyolj Kakaj Dios tijb'ij jilonri:
Re ta' ni jun b'welt xmacunc y ni jun b'welt xsub'unc, tiche'.
23 Kakaj Jesucristo cuando xyok'sajc, ta' xc'ululanc. Cuando xansaj c'ax re, ta' xij chi trana' jq'uixel rechak. Re xike xjach laj jk'ab' Kakaj Dios ri tib'anow k'atb'itzij kes pi jcholajl. 24 Kakaj Jesucristo xye' rib' pi camic wich curs chi jtojic kamac pire nic' riq'uil ojcamtak jwi'l xcan kaye'tak jb'anic mak etzltak jno'j y pire tikab'antak laj kac'aslemal lawi' ri pi jcholajl chiwch Kakaj Dios. Jwi'l man soque'l ri xansaj re Kakaj Jesucristo wich curs, xatcolmajtaka'n. 25 Atak, ojr ataka' chapca' sache'ltak carner jwi'l ta' nen tichajin awechak, pero lajori jwi'l xcub'ar ach'olak chirij Kakaj Jesucristo, ri'chak re ajyuk'ul awechak jwi'l ri' tichajin awanmak.