Man Wuj Ri Xtak Pablo Riq'uilak Yak Aj Galacia
1
Titaksaj rutzil jwichak yak aj Galacia
In Pablo, in jtako'n Kakaj Jesucristo. Ma' in ta' jtako'n cristian, ni ma' cristian ta' xincha'w, ri' Kakaj Jesucristo xincha'w pach Kakaj Dios ri xc'astasan jwich Kakaj Jesucristo laj jcamnakl xo'lak camnakib'. In pach yak kech'elxic chirij Kakaj Jesucristo ri wi'tak wiq'uil, tikatakb'i man wuj ri pi awechak atak yak k'at ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak li mak tilmit re Galacia.
Chwaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijye' rutzil ranm chawechak y tijye' utzil laj awanmak. Ri' Kakaj Jesucristo li ri xye' rib' pi camic wich curs chi jtojic kamac pire xojjcol laj jk'ab' mak etzltak no'j ri wi' wich ulew jwi'l jilon raj Kakaj Dios.
Nimirsajok jk'ij Kakaj Dios y ni jun b'welt mi can ye'saj jnimirsaj jk'ij. Jiloni'n.
Junke tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo
Sub'laj tisaach inch'ol jwi'l laj or tijin tatos ayb'ak chirij Kakaj Dios ri xatsiq'uintak jwi'l xye' rutzil ranm Kakaj Jesucristo chawechak, jwi'l tijin tatakejtak jun jalan taquil chic ri ma' ri' ta' tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. In tamb'ij chi ta' chiqui' jun jalan taquil chic, pero wi' jujun chaxo'lak tijin tijq'uex ano'jak jwi'l ma' ri' ta' tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri tijb'ijtak. Rechak tijin tijq'uextak jcholajl tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo.
Pero wi wi' jono chike oj o wi' jono anjl ri tipe lecj, tijb'ij jun jalan taquil chawechak ri mita' nic' chapca' ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri b'il chawechak kawi'l oj, b'anok k'atb'itzij chib' jwi'l Kakaj Dios. Tamb'ij chicb'i chawechak chapca' ri b'ilch chawechak inwi'l, wi wi' jono chic tib'in jono taquil chawechak y ta' nic' chapca' tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri b'il chawechak kawi'l oj, b'anok k'atb'itzij chib' jwi'l Kakaj Dios.
10 Jilonri tamb'ijb'i chawechak, ma' pire ta' chwaj tzi inilsaj jwi'lak cristian, in ri' chwaj tzi inilsaj jwi'l Kakaj Dios. Wi ri'ke chwaj tzi inilsaj jwi'lak cristian, ma' in ta' rajchac Kakaj Jesucristo.
Ri tran Pablo
11 Atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, in ri' chwaj tawetemajtak chi tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri ximb'ij chawechak, ma' queneysal ta'ke jwi'lak cristian. 12 Ma' jun cristian ta'ke xye'w chwe, ni ma' xintijoj ta'ke jwi'lak cristian, ri' Kakaj Jesucristo xye'w retemaj chwe.
13 Atak tali' jtaquil awi'lak ri b'analch inwi'l ojr laj inc'aslemal cuando ximb'an lawi' ri tijb'ij jc'utu'nak yak rijajl Israel y sub'laj ximb'an c'ax rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo jwi'l ri' chwaj roj xinsache' jwichak. 14 Cuando tijin tamb'an ri tijb'ij jc'utu'nak yak rijajl Israel, in wi' mas inno'j chi jb'anic chiwchak yak inwinak ri nic' xojq'uiy riq'uilak, jwi'l in sub'laj xincwentij wib' chi jb'anic lawi' ri tijb'ij jc'utu'nak immam intit' ojrtaktzij.
15 Pero cuando xtaw chiwch Kakaj Dios, re xinjcha' cuando ajwini' laj insantil y xinjsiq'uij jwi'l sub'laj rutzil ranm chwij 16 pire xye' retemaj chwe nen tran Kakaj Jesucristo ri Jc'ajol pire tamb'ij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak ma' rijajl ta' Israel. Cuando ximb'ij tzilaj jtaquil li, ta' xintz'onaj inno'j rechak cristian. 17 Y ta' ximb'e Jerusalén chi jtz'onaj inno'j rechak yak ri ocsaltak nab'e chinwch in pire jtako'n Kakaj Jesucristo. In laj or ximb'e Arabia, ajruc're' xink'aj chic Damasco.
18 Jorok k'axi' uxib' junab', ajruc're' ximb'e Jerusalén chi jsolaj Cefas ri jtako'n Kakaj Jesucristo y jo'lajuj (15) k'ij xinwa'x riq'uil. 19 Y cla' ta' chiqui' jono rechak yak jtako'n Kakaj Jesucristo xwil jwich, xike Santiago, ri jk'un Kakaj Jesucristo ri Kajawl.
20 Chiwch Kakaj Dios tamb'ijb'i chawechak chi ri tijin tantz'ib'ajb'i pi awechak tz'etel tz'eti'n, ma' jo'staklaj tzij ta'n.
21 Cuando xinelb'i Jerusalén, ximb'e lak luwar re Siria y Cilicia. 22 La' mak k'ij li ajqui' chi ch'ob'saj inwch jwi'lak yak k'at ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wi'tak li mak tilmit re Judea. 23 Rechak xike tal jtaquil jwi'lak ri tijb'ijtak cristian: Man winak ri xanow c'ax chike nab'e, lajori tichak tijin chi jb'ij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri raj roj xsache' jwich, tiche'tak.
24 Jwi'li'li rechak sub'laj xnimirsajtak jk'ij Kakaj Dios inwi'lke in.