Man Wuj Ri Xtaksaj Pi Rechak Yak Ri Tiyolowtak Li Hebreo
1
Jc'ajol Kakaj Dios sub'laj nimi' jk'ij
Kakaj Dios q'uilaj b'welt xch'ab'ej kamam katit' ojrtaktzij la' q'uitaklaj no'j jwi'lak yak ajk'asaltak Jyolj. Pero lajori la' mak q'uisb'itak k'ij ri, Kakaj Dios xojjch'ab'ej jwi'l Jc'ajol ri cha'l jwi'l pire tijye' juntir ri wi'tak wich ulew y lecj pi jtextament. Y jwi'l Kakaj Jesucristo xan juntir Kakaj Dios ri wi'tak wich ulew y lecj.
Kakaj Jesucristo tic'utuw jnimal jk'ij Kakaj Dios y ri' re tic'utuw juntir ri tran Kakaj Dios y la'ke jcwinel Jyolj Kakaj Jesucristo wa'l juntir ri wi'tak wich ulew y lecj. Cuando xtojmaj kamac jwi'l la' jquiq'uel, xcub'ar lecj laj jpaach jun ri sub'laj nim jk'ij. Jilonli xc'utun chi Kakaj Jesucristo masna xnimirsaj jk'ij chiwchak yak anjl y jwi'l xye'saj jun jb'ij pire jtextament ri sub'laj nim jk'ij chiwch jb'ijak yak anjl.
Jc'ajol Kakaj Dios nimi' jk'ij chiwchak yak anjl
Jwi'l Kakaj Dios ta' ni jun b'welt xij chirij jono rechak yak anjl jilonri:
At, ati' Inc'ajol, ini' xinalc'walan awe lajori, ta' xche' re.
Y ta' xij chirij jono anjl jilonri:
Inna ocna pi Jkaj y re tina ocna pi Inc'ajol, ta' xche' chirij.
Pero Kakaj Dios cuando xtakch Jc'ajol wich ulew ri nab'eal, xiji'n:
Nimirsajok jk'ij jwi'lak juntir yak ranjl Kakaj Dios, xche'.
Kakaj Dios xij chirijak yak ranjl jilonri:
Trana' re yak ranjl chi tiwuxtak chapca' tew y yak jtako'n chapca' jxaktak k'ak' chi jb'anic lawi' raj re trantak, xche'.
Pero re Jc'ajol xiji' jilonri:
Ak'atb'itzij, at Dios, ta' jsachic jwich y ak'atb'itzij ri' jun k'atb'itzij ri kes pi jcholajl.
Ri' mas tib'e il awi'l jb'anic lawi' kes pi jcholajl y xutuli' awi'l lawi' ri mita' tzi.
Jilonli in xatincha' ri in aDios, xinye' sub'laj qui'cotemal chawe chiwchak yak apach.
10 At Kajawl, cuando xcholmajch jwich k'ijsak xab'an caj pach ulew, juntir li xab'an la' acwinel.
11 Caj pach ulew tina tawna jun k'ij tisaach jwichak, pero at ta' tisaach awch.
Caj pach ulew trana' chapca' jun itz'ik titzayab'c.
12 Tab'usa' jwichak chapca' jb'usic jwich jun itz'ik.
Caj pach ulew taq'uexa' chapca' jun cristian tijq'uex ritz'ik.
Pero at ta' atq'uexmajc y ac'aslemal ta' jq'uisic, xche' Kakaj Dios.
13 Kakaj Dios ta' ni jun b'welt xij chirij jono rechak yak anjl jilonri:
Cub'ren laj impaach asta tina injachtakna laj ak'b' juntir yak ri atcontrinc, ta' xche'.
14 Juntir yak anjl santiltaka'n, wi'tak chi jb'anic lawi' raj Kakaj Dios trantak, takaltakch chi jt'o'icak yak ri ticolmajtak laj jk'ab' jmacak.