5
Ri ta' tzi trantak yak b'iom rechak yak powr
Atak b'iom, tatak ri tamb'ij chawechak. Lajori ch'ejejentak chi ok'ej jwi'l wi' jun nimlaj c'ax petzal chab'ak. Juntir ab'iomilak ri c'olan awi'lak k'a'ysalchak y juntir awitz'ikak c'uxc'ulchak jwi'l poc'. Lajori mak oro y mak plata ri c'olan awi'lak xpusab'i'n y juntir man jpusal li tic'utuw chiwch Kakaj Dios nen b'anal awi'lak. Y man jpusal apwaakak li jilon chapca' jun k'ak' tijin tijc'at atio'jlak. Atak ajwichi' attijintak chi jc'olic ab'iomilak y q'uisb'itak k'ijchak re jwich k'ijsak wojtak. Y lajori jtojb'lak yak amocomak ri ta' xaye'tak rechak cuando xchacuntak aac'lak, ri' li chapca' tijin tijcoj tzij chawijak. Y yak mocom ri xchacuntak aac'lak xcoja'taka' tzij chawijak chiwch Kakaj Dios ri Kajawl ri wi' sub'laj jcwinel y re xta' jyoljak.
Atak, xatija'taka'b'i utzil neri wich ulew jwi'l xab'ana'taka' lawi' ri chawajak xab'antak, nic' riq'uil xachak'sajtaka'b'i ayb'ak pire tib'ansaj k'atb'itzij chab'ak chapca' jun awaj chak'sajel rij pire ticamsajc. Atak, xab'ana' ak'atb'itzijak chirij jun cristian y xacamsajtaka' chi ma'qui' jmac b'anal jwi'l. Y re ta' xcol rib' chawchak cuando attijintak chi jb'anic c'ax re.
Ma quib'aj awanmak cuando tatijtak c'ax
Atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ma quib'aj awanmak asta cuando tipe chic Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Cojtak retal chapca' tran jun ajticonl wi raj tzi tiwichin jtico'n, tina rulb'ejna tikej jab'. Jilon atak mi q'uistaj awanmak chi rulb'ej Kakaj Jesucristo y ma quib'aj awanmak chirij jwi'l petemchak chic re.
Atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ma cojtak tzij chawijak chawib'il ayb'ak pire ma' tib'ansaj k'atb'itzij chab'ak. Kakaj Jesucristo ri k'atb'itzij petemchak re.
10 Atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, cuando tatijtak c'ax ma quib'aj awanmak, b'antak chapca' xantak yak ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ojrtaktzij ri ta' xquib'aj ranmak. 11 Oj tikab'ij chi tzi rechak yak ri ta' xquib'aj ranmak chirij Kakaj Dios cuando xtijtak c'ax. Tali' jtaquil awi'lak nen xan Job ojr, re ta' xquib'aj ranm chirij Kakaj Dios cuando xtij c'ax. Y awetamaki' nen chi utzil xye'saj chic re jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl. Kakaj Dios ri Kajawl masna tzi jno'j y trila' c'ur kawch.
12 Jwi'li'li atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, ma c'amtak jb'ij caj o ulew o juntir kelen laj ayoljak cuando tab'ijtak jono tz'etel tzij. Cuando tab'ijtak kes tz'et, b'ijtak tz'etel tz'et y cuando tab'ijtak ta' tz'et, b'ijtak ta' tz'et. Wi tab'antak jilonli, Kakaj Dios ta' tran jk'atb'itzij chab'ak.
Jcwinel ch'a'wen riq'ui Kakaj Dios
13 Wi wi' jono chawechak tijin tijtij c'ax, ch'a'wok riq'ui Kakaj Dios. Wi wi' jono chawechak tiqui'cotc, b'ixanok chi jnimirsaj jk'ij Kakaj Dios. 14 Wi wi' jono yaj chawechak, jtake' jsiq'uij yak ajililtak jcholajl chijxo'lak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire tiyuk ch'a'wtak riq'ui Kakaj Dios chirij. Y laj jb'ij Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijcojtak aceit laj jb'a sic' yaj. 15 Wi rechak cub'ul jch'olak chirij Kakaj Jesucristo cuando tich'a'wtak riq'ui Kakaj Dios chirij sic' yaj, Kakaj Dios ri Kajawl tijtzib'saji'n y wi wi' mac b'anal jwi'l, ticuysaji' jwi'l Kakaj Dios.
16 Atak, c'amtak jk'ab'al amacak chawib'il ayb'ak y ch'a'wentak riq'ui Kakaj Dios chawijak chawib'il ayb'ak pire attzib'tak. Jun cristian ri suc'ul ranm chiwch Kakaj Dios cuando tich'a'w riq'ui Kakaj Dios, masi' titasaj jyolj y wi' mas jcwinel.
17 Cojtak retal nen xan Elías ri ajk'asal Jyolj Kakaj Dios, re jun cristianke chapca' oj, pero cuando xch'a'w riq'ui Kakaj Dios y xtz'onaj re chi mita' tran jab' wich ulew, Kakaj Dios xta' jyolj y ta' xan jab' chiwch uxib' junab' riq'ui pajnic'j. 18 Elías xch'a'w chic riq'ui Kakaj Dios chi jtz'onaj chi tran chic jab', ajruc're' xpe chic jab' y xwichin chic juntir tico'n wich ulew.
Jb'itic jun ajtakel re Kakaj Jesucristo
19 Atak wech'elxic chirij Kakaj Jesucristo, wi wi' jono chawechak ta' chiqui' tran lawi' ri tijb'ij tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo y wi wi' jono chawechak tib'itiw chic re pire tran chic lawi' ri tijb'ij tz'etel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, 20 cuxtaj awi'lak chi nen ticwin chi jb'itic jun cristian jilonli, ticwini' chi jcolic ranm man cristian li pire ma' tib'e li man luwar re tijb'i c'ax y Kakaj Dios tijcuya' sub'laj jmac.