Tzilaj Jtaquil Chirij Kakaj Jesucristo Ri Xtz'ib'aj Lucas
1
Ri cholb'ire man wuj ri
Q'uiyi' cristian xtz'ib'antak nen kes jcholajl juntir ri xyuk rane' Kakaj Jesús chikaxo'l. Jilon chapca' ri xijsaj chike jwi'lak yak ri xiliwtak jwich Kakaj Jesús ri nen mo xcholmajch y xq'uisb'en juntir ri xan Kakaj Jesús, jwi'l xye'saj rekle'nak chi jb'ij juntir li. Y jilon in, chi usili' xinta jcholajl ri juntir nen mo xcholmajch juntir ri xan Kakaj Jesús y lajori ri' li tantz'ib'ajb'i jcholajl chawe li wuj, kaj Teófilo, pire tawetemaj chi kes tz'eti' ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xattijojwi'.
Jtaquil nen mo jq'uisi'y Juan Ajb'anal Ja'tiox
Cuando Nab'e Herodes wi' pire rey re Judea, xwa'x jun ajc'amal jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios ri jb'ij Zacarías. Y man k'at re yak ajc'amaltak jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios ri lamas wi' Zacarías, ri' man k'at re Abías. Y Elisabet ri rixokl Zacarías, rijajli' Aarón. Zacarías pach Elisabet pi jcholajli' juntir ri trantak y xcoja'taka' juntir Jpixb' Kakaj Dios ri Kajawl y xana'taka' lawi' raj re xantak. Rechak ta' ni jono ralc'walak wa'sal, jwi'l Elisabet ta' tialc'walanc y chi quib' rib'ilak ri'jtaklaj cristiantakchak.
Cuando xtaw jun k'ij xta' jxumanak yak ajc'amaltak jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios ri man jk'at Abías pire tichacuntak li nimi richoch Kakaj Dios, Zacarías wi' chijxo'lak. Yak ajc'amaltak jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios nak'taltaka' tijcha'tak nen rechak tioc li nimi richoch Kakaj Dios ri Kajawl. Ri' Zacarías xcha'tak pire tioc li man luwar ri nim jk'ij re li nimi richoch Kakaj Dios chi jc'atic pom. 10 Cuando xtaw or re tic'atsaj pom, yak rijajl Israel tijin tich'a'wtak riq'ui Kakaj Dios chiwch nimi richoch Kakaj Dios.
11 Zacarías wi' chi c'ataj pom wich altar re c'atb'i pom li nimi richoch Kakaj Dios, etke xwab'a' rib' jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch li paach re man altar re c'atb'i pom, 12 Zacarías cuando xril jwich anjl sub'laj xsaach jch'ol y xtzaak jch'ol chi rilic.
13 Xpe anjl, xij re: Zacarías, mi tzaak ach'ol. Kakaj Dios xta' nen xatz'onaj re cuando xatch'a'w riq'uil. Elisabet awixokl tiwa'xi' jun ra ric'lal winak y tacoj jb'ij pi Juan. 14 At sub'laj atqui'cot laj awanm y sub'laj cristian tiqui'cottak cuando tiq'uisi'y ral ac'ajol. 15 Y man ral ac'ajol li chiwch Kakaj Dios ri Kajawl, nimi' jk'ij. Ta' tijtij vin y ta' tijtij kelen ri tik'ab'arsanc. Y tinojsaji' ranm la' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios cuando ajqui' chi q'uisi'yc. 16 Y tran chi sub'laj rijajl Israel tik'ajtak chic laj jk'ab' Rajawlak ri jDiosak. 17 Y ri' Juan tiyuk nab'e wich ulew chi jb'ij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y Juan tiwa'xi' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios laj ranm y tiwa'xi' jcwinel chapca' re Elías ri ajk'asal Jyolj Kakaj Dios pire tran chi tiwa'x utzil chijxo'lak yak chuchkajw pach yak ralc'walak. Y tran chi ticojontak chiwch Kakaj Dios yak ri ta' ticojontak pire tiniq'uib' jwichak yak ri suc'ul ranmak chiwch Kakaj Dios. Jilonli wi' sub'laj cristian tic'uluwtak re Kakaj Jesús ri Kajawl cuando tiyuk wich ulew, xche' anjl re Zacarías.
18 Zacarías xtz'onaj re anjl: ¿Nen mo twetemaj wi tz'eti' ri xab'ij chwe? In inchak ri'jlaj winak y wixokl ri'jlaj anmchak, xche' re.
19 Y anjl li xij re Zacarías: In ini' Gabriel. Tijin tamb'an lawi' raj Kakaj Dios tamb'an, ri' re xintakowch chi yoloj aac'l pire tiyuk imb'ij tzilaj jtaquil li chawe. 20 Pero lajori jwi'l ta' tacoj inyolj ri ximb'ij chawe, ta' tijna' atyolow asta titaw chiwch juntir ri ximb'ij chawe, xche' anjl re Zacarías.
21 Y juntir cristian ri wi'tak chiwch nimi richoch Kakaj Dios tijintak chi rulb'ej nen or tielch Zacarías y sub'laj sachal jch'olak tijin tijtz'onaj chirib'il rib'ak nen chac ta' relicch. 22 Cuando xelch Zacarías, ta' chiqui' tijna' tiyolow riq'uilak. Rechak xye'tak cwent chi wi' jono kelen xril li nimi richoch Kakaj Dios chapca' li ichic'. Zacarías xichak jk'ab' tran chiwchak ta' chiqui' tijna' tiyolow riq'uilak.
23 Cuando xtaw k'ij xq'uis jchac Zacarías li nimi richoch Kakaj Dios xk'aj laj richoch. 24 Y la' mak k'ij li xcan yaj anm Elisabet ri rixokl Zacarías. Elisabet job' ic' xwa'x la ja, ta' chiqui' lamas xelwi'. 25 Elisabet xij laj ranm: Kakaj Dios ri Kajawl xiliw c'ur inwch, jwi'li'li jilon imb'anic ri pire ta' chiqui' inyok'saj jwi'lak mak cristian, xche' laj ranm.
Jtaquil nen mo jq'uisi'y Kakaj Jesús
26 Cuando Elisabet b'esalchak wakakib' (6) ic' jcanic yaj anm, Kakaj Dios xtak chicch anjl Gabriel li tilmit Nazaret re Galilea 27 chi jsolaj jun anm ri ajqui' ch'ob'ol winak jwi'l ri jb'ij María ri tz'onal jwi'l José ri rijajl David. 28 Cuando xtaw anjl lamas wi' María, xij re: Tanye' rutzil awch María. Wi' jun nimlaj utzil pi awe. Kakaj Dios ri Kajawl wi' aac'l, xche' re.
29 María xsaach jch'ol chi jtaic nen xijsaj re. Xoc chi jchomorsaj nen tielwi' ri jc'amic rutzil jwich ri xansaj jwi'l anjl.
30 Xpe anjl, xij chic re María: Mi tzaak ach'ol, xata' utzil riq'ui Kakaj Dios. 31 Lajori atcan yaj anm y tiq'uisi'y jun ral awic'lal winak, tacoj jb'ij pi Jesús. 32 Re tina nimirsajna jk'ij, tib'ijsaji' chirij chi Jc'ajoli' Kakaj Dios lecj y Kakaj Dios ri Kajawl tijya' takon laj jk'ab' chapca' takon ri xwa'x laj jk'ab' David ri jmam. 33 Y ri' re titakon chib'ak yak rijajl Israel y ta' jq'uisic jwich jtakonc, xche' re María.
34 María xtz'onaj re: ¿Nen mo tiwa'x wic'lal cuando ajqui' ch'ob'ol winak inwi'l? xche' re.
35 Xpe anjl, xij chic re: Kakaj Dios tijtakch Lok'laj Jsantil chab' y jcwinel Kakaj Dios lecj jilon jpetic chab' chapca' jmujal sutz'. Jwi'li'li ral awic'lal ri tiq'uisi'y tib'ijsaji' chirij chi tosoli' pire Kakaj Dios y Jc'ajoli' Kakaj Dios. 36 Jilon Elisabet ri awech'elxic, ri'jlaj anmchak, re tina wa'xna jun ric'lal winak y wi'chak wakakib' (6) ic' jcanic yaj anm onque tib'ijsaj chirij chi ta' tiwa'x ralc'wal, 37 jwi'l Kakaj Dios ta' ni jono kelen ma' ticwin chi jb'anic, xche' anjl re María.
38 María xij re anjl: Ini' rajchac Kakaj Dios ri Kajawl rane' chimb' chapca' ri xab'ij, xche' re anjl.
Cuando María xijmaj jwi'l jilonli, anjl xk'ajb'ic.
María tib'e chi jsolaj Elisabet
39 La' mak k'ij li María laj or xe' li jun tilmit re Judea ri wi' lak q'uiche'laj. 40 Cuando xtaw María laj richoch Zacarías xc'am rutzil jwich Elisabet. 41 Cuando xta Elisabet nen mo jc'amic rutzil jwich xansaj jwi'l María, etke xsilib' ra ne' laj jsantil y xnojsaj ranm Elisabet la' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios.
42 Elisabet sub'laj cow xch'a'wc, xij re María: Kakaj Dios xya' jk'ab' chab' chiwchak juntir anm. Y xya' jk'ab' chib' ral awic'lal ri tiq'uisi'yc. 43 ¿Nenc'u incholajl in, inyuk solaj jwi'l jchuch Wajawl? 44 Cuando xinta xac'am rutzil inwch man ral inne' xsilib' laj jsantil jwi'l jqui'cotem. 45 Tzi awe jwi'l xacoja' chi titawi' chiwch ri xijsaj chawe jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl, xche' Elisabet re María.
Jb'ix María ri tran
46 Xpe María, xij: Nojel wanm tannimirsaj jcojic jk'ij Kakaj Dios ri Kajawl
47 y sub'laj tiqui'cot insantil chirij Kakaj Dios ri ajcolol we,
48 jwi'l xrila' c'ur jwich rajchac ri ta' cojol jk'ij. Lajori juntir cristian tina jb'ijtakna chi tzi re, tina che'takna chwij.
49 Kakaj Dios ri wi' sub'laj jcwinel, sub'laj kelen kus b'anal chwe jwi'l y sub'laj nim jk'ij jb'ij.
50 Kakaj Dios ta' ni jun b'welt miti tril c'ur jwichak juntir cristian ri nojel ranmak ticojontak chiwch.
51 La' jcwinel Kakaj Dios xresaj jno'jak yak ri tijchomorsajtak laj ranmak chi nimaki' jk'ijak.
52 Y la' jcwinel xresaj rekle'nak mak jb'ab'altak k'atb'itzij, xnimirsaj jk'ijak yak ri ta' tijcoj jk'ijak.
53 Kakaj Dios xye'w tzitaklaj kelen rechak yak ri wi' wi'jal rechak y xij rechak mak b'iom chi tib'etak y ta' nen xye'b'i rechak.
54 Kakaj Dios xt'owa' yak rijajl Israel ri xanowtak lawi' raj Kakaj Dios trantak. Xcuxtaji' jwi'l chi rilic c'ur jwichak
55 chapca' ri b'il jwi'l re Abraham pach juntir rijajl, xche' María re Elisabet.
56 María raj xwa'xi' uxib' ic' riq'ui Elisabet, ajruc're' xk'aj chicch laj richoch.
Tiq'uisi'y Juan Ajb'anal Ja'tiox
57 Cuando xtaw k'ij xye' Dios re Elisabet, xq'uisi'y jun ra ric'lal winak. 58 Cuando xtatak yak jc'ulja pach yak rech'elxic nen mo rilic c'ur jwich Elisabet xansaj jwi'l Kakaj Dios ri Kajawl, sub'laj xqui'cottak riq'ui Elisabet. 59 Cuando xtz'akat waxakib' (8) k'ij jq'uisi'y ra ne', xcojtak retal jtio'jl y roj xcojtak jb'ij pi Zacarías chapca' jb'ij jkaj.
60 Pero jchuch ra ne' ta' xye' luwar xcojsaj jb'ij pi jilonli, xij: Ma' ji'ta'lonli jb'ij tikacojwi', tikacoj jb'ij pi Juan, xche'.
61 Rechak xijtak re Elisabet: Pero ta' ni jono rechak yak awech'elxic Juan jb'ij, xche'tak.
62 Xantak retal re Zacarías la' jk'ab'ak chi jtz'onaj re nen jb'ij ra ne' tijcoj. 63 Zacarías xtz'onaj jun kelen pire tijtz'ib'aj chiwch nen jb'ij ra ne' tijcojwi' y xtz'ib'aj chi Juan jb'ij ra ne' tijcoj. Y yak cristian xsaach jch'olak chi jtaic nen jb'ij ra ne' ticojsajwi'. 64 Laj or xel jyolj Zacarías y xoc chi jb'ixaj jnimirsaj jk'ij Kakaj Dios. 65 Y juntir yak jc'ulja sub'laj xsaach jch'olak chi rilic juntir ri xaanc. Y juntir luwar ri wi' lak q'uiche'laj re Judea xtatak jtaquil ri xaanc.
66 Juntir ri xtatak jtaquil tijtz'onajtak chirib'il rib'ak: ¿Nen chiqui' tran ra ne' li cuando tiwinakirc? xche'tak.
Jilonli tijb'ijtak chirij ra ne' jwi'l na'li' chi Kakaj Dios ri Kajawl ri wi' jcwinel xanow juntir li.
Jb'ix Zacarías ri tran
67 Zacarías ri jkaj ra ne', xnojsaj ranm la' Lok'laj Jsantil Kakaj Dios, xk'asaj Jyolj Kakaj Dios, xij:
68 ¡Nimirsajok jk'ij Kakaj Dios ri Kajawl ri jDiosak yak rijajl Israel, jwi'l xpeti' chi jcolic yak jwinak laj jk'ab' jmacak!
69 Kakaj Dios xtakch jun ajcolol ke ri wi' sub'laj jcwinel ri rijajl David, ri rajchac Kakaj Dios.
70 Ri ajcolol ke li, b'ilchakch jwi'lak yak ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij ri tosoltak re Kakaj Dios chi ri' re tipe wich ulew chi kacolic.
71 B'ili'ch ojrtaktzij jwi'l Kakaj Dios chi ojna jcolna laj jk'ab'ak yak ri ojcontrintak. Y ojna jcolna laj jk'ab'ak yak ri oj tijin ojjxuttak.
72 Y b'ili'ch jwi'l Kakaj Dios chi trila' c'ur jwichak kamam katit' ojrtaktzij. Y Kakaj Dios ta' tisaach re ri jchomorsa'n ri b'anal jwi'l.
73 Ri' ri xij Kakaj Dios re kamam Abraham ojrtaktzij, chi kes tz'et tina ranna.
74 Xij chi ojna jcolna laj jk'ab'ak yak ri ojcontrintak pire ma' titzaak kach'ol chi jb'anic nen raj Kakaj Dios tikab'antak
75 y pire tran suc'ul kanm chiwch nojel k'ij laj kac'aslemal.
76 Y at inc'ajol, tina b'ijsajna chawij chi ati' ajk'asal Jyolj Kakaj Dios lecj, jwi'l at atnab'er chiwch Kajawl chi jsuc'ulb'isaj jb'e.
77 Y at tib'e ab'ij jtaquil rechak yak jwinak chi ticolmajtaka' laj jk'ab' jmacak jwi'l ticuysaji' jmacak jwi'l Kakaj Dios.
78 Kakaj Dios jwi'l sub'laj tril c'ur kawch, tina jtaknach jun ajcolol ke laj jk'ab' kamac chapca' ajri' relicch k'ij
79 pire tijc'ut jb'eak yak ri wi'tak li uku'mal jwi'l jmacak. Re tijc'ut chikawch nen rajwax tikab'antak pire tiwa'x utzil laj kanm y chikaxo'l, xche' Zacarías.
80 Ral ac'l li tijin tiq'uiy y tijin tretemaj mas jb'anic lawi' raj Kakaj Dios tran. Y xe' wa'xok li jun luwar lamas ta' cristian asta xtaw k'ij xoc chi jb'anic lawi' ri xtaksaj jwi'l Kakaj Dios chi jb'anic chijxo'lak yak rijajl Israel.