Ipisiyoni wewenasida Polokaho luhuwa je bibo
1
Ipesisi wewenasida dupamu elaiyoko luhuwa je bibo ga.
Nemo Polokahoya Omaimidana galalo Jisesi Kalaestida aposolola lolo obo welimoya Ipesisi numutoka monoka elebo wewenaya Jisesi Kalaestida monokalau eli elewole iki minikaka niabo wewenalitaya luhuwa nesa maya je noliboe. Ahote Omai ito We napate Jisesi Kalaestitokatiya nasahili ito hulula edimotoka minowa minowa oko minadeyo.
1 Apo 18:19-21; Apo 19:1
Kalaestitoka omudawomuye loko monoka maku aito-aitomidana limiye.
We napate Jisesi Kalaestida ahola Omaikahoya maku lemeko okulumauti maku elewoleya aito-aitomidana Kalaestitoka woko koludawomuye loko limiye. Sa-onenako, sakoya limibokumuye loko epoka loetatune. Emokahoya hapa yeikala maya mikamidana luhawala le soto pamidanaki, Kalaestitoka koliki emo omudalaloya lihimate minametibo eto ikigo minatae loko lilime eto iye. Sa-idanaki ukala lemeko le ada moloko elibomuye loko Jisesi Kalaestida nasahili oletaidanaki emo oluholae loko lilime sa-etuwe loko nasahili oletakolo lo hukoletaiye. Emo ipala wehe loko ihilamidana eimola lamedalaki nasahili oletaiboya meinawa minamibo nesa li-minako, yamuya epoka loetoko minatune. Jisesikaho eimola oladaladunu meina heletokadanaki olisauti lilimiboya lahelamibo nesate maya le huloletaiye. Sa-onenako, yamidana nasahilila maya lemotoka edawaki nesa ne. Ya nesa makiloya lukau sawe laloki ito ele wehe lokakakiya le nupa oko limiye. Sa-idanaki eimola ukalauka elenedanaki adaya haluku ga elekadanaki sa-loko lo hukoletoko lo wesama olimikaiye. 10 Eimola eleko nebo onawa maya alili okadeko, Kalaestikaho maya mikaukaya neha, yowaya okulumauka neha, muki nesasidaya le nupa napa oko madonipo lolo etiye loko lo molaiye.
11 Ito muki nesahenamuya eimola atala elidanaki lo hukaiboto lekaka noibo we emokahoya hapa yeikalaya ata elidanaki lo hukoletaiboto elewole monoka uvaminaya litae loko lilime eto iye. 12 Yamuya ada le api oko minoko Kalaestidamu ele wehe loko emesalo moloko sa-udawo wewena lemo Omaimidana uliwaya le sawa jeko minatune. 13 Ito edimoya asaiki ga watiya ito olisauti dilimibo ga laloma elikadanaki, Kalaestikumuya eli elewole ikayoko lo mololetaibotoya Omaimidana weuna oluhola maya ada nesaya libekaiyoko, Omaimidana anelakiya lolo ae. 14 Okulumau elewole uvamina litae loko hapa lo hukoko lo mololetaibo nesamu lemoya ele elewole etune loko yamidana anelaya Omaimidana weuna oluhola limiye. Emoya wewenala yuha meina heletokaka yowanuya api iboya le-loko woko le suwekolaiye. Yamidana monawaya ele wehe letune loko maya Omai weuna oluhomidana anelakiya minune. Sa-onenako, yamuya Omaimidana uliwaya le sawa sawa jeko minatune.
7 Kol 1:14
Ipisiyoni wewenamuya Omailoka libo ga.
15 Yamuye loko edimoya We napate Jisesi Kalaestidamuya eli elewole ikadanaki monoka elebo wewenatipolesida nasahili ibitiki duka bikaka niabomidana gala elobokumuye loko, 16 edimokumuya Omaimidana epoka lokaka nobo nesaya hulamoe. Edimokumuye loko Omailokaya sa-loko lokaka noe: 17 We napate Jisesi Kalaestida ahola onowelaki ahotekaho weuna oluho libeko etoha data libeko We napamidana monawala lo libekadeko saina monawamuya eli wehe liki elitae. 18 Ito duka dataya le golotokadeko We napamo dilipe topa ibo onowelamidana ewa oko lata keke oko minokakamuya eli wehe liki elitae. Ito muki Omaimidana wewenala yuhalitaya elewole monoka uvamina muki libibomuya elitae. 19 Ito lemoya ele elewole udawotoka Omaimidana abuha-wowola napa-napaya elewoleyalaloti yowanu lekaka noibomidana nabawamuya elitae loko noloe. 20 Ito aya abuha-wowolalotiya Kalaestima alo helibokuti aku ilime momoga oko ilime sinokadanaki okulumau ade lamawaka ilime molaibo ne. 21 Ito kiyape, gamani, we napa, abuha-wowonipoki we aito-aitomidana yowiminabolawasida duliki wenipo lolo obetokaiyoko minabo wewenasida duliya lemeko neyoko, emo uliwaya yoweko mino elewole oko ne. Sa-iboya olotikogo minamiye. Mino-loko yoweko minakolaiye. 22 Ito Omailimoya muki nesahena Jisesida iguka le heko moloetaidanaki Jisesi maya aya nesasida madonipo lolo etiye loko lemo wewenala yuha minudawotokaya ilime molaiye. 23 Ito lemo monoka eludawo wewenalitaya Jisesida upa maloka lolo okuniyoko lemotoka ujapa oletaidanaki muki ma mikauka nesauya mino suwone liki elitae loko Omailokaya lokaka noe.
20 Sam 110:1 22 Sam 8:6; Kol 1:18