Bulgarian Bible

Битие

Index

Глава 1

1

В началото Бог създаде небето и земята.

2

А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

3

И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

4

И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.

5

И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

6

И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.

7

И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора

8

И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.

9

И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.

10

И Бог нарече сушата Земя, и събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

11

И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.

12

Земята произрасти крехка трева, трева която дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя че беше добро.

13

И стана вечер, и стана утро ден трети.

14

И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните, годините;

15

и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.

16

Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

17

И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,

18

да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.

19

И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.

20

И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.

21

И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.

22

И благослови Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.

23

И стана вечер, и стана утро, ден пети.

24

И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.

25

Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; И Бог видя, че беше добро.

26

И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

27

и Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

28

И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

29

И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

30

А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.

31

И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

Битие 2

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com