1 ZUÀW

1
Uze'eg Zuàw a'e kury, ze'eg purumuigo kar ma'e rehe a'e kury
Amono kar putar ko hepape peme ihe nehe kury, Zaneruwihawete Zezuz rehe ze'eg imume'u pà peme ihe nehe kury. — Ze'eg purumuigo kar ma'e, za'e izupe, ta'e aze teko uzeruzar hehe a'e wà nehe xe, wiko putar ipyr tuweharupi a'e wà nehe, tatahu pe oho 'ym pà a'e wà nehe xe. Izypy mehe Zaneruwihawete wiko ywate a'e. Awa romo izeapo mehe urenu ize'eg ure. Uruexak no. Urume'e tuwe hehe, hehe urepokok pà no. A'e ze'eg purumuigo kar ma'e zàwenugar uzexak kar a'e. Uruexak ko ywy rehe heko mehe. Urumume'u heko awer oroho uruiko teko nànàn. Uzeruzar ma'e wiko putar Tupàn pyr tuweharupi wà nehe, tatahu pe oho 'ym pà wà nehe, ta'e Zezuz umàno wanekuzaromo a'e xe. Urumume'u peneko àwàm uruiko peme, pepyro àwàm imume'u pà peme no. Uruzemuryparypar Tupàn zaneru rehe ure, ta'yr Zezuz Zaneruwihawete rehe ure no. Urumume'u Zezuz heko awer ureremixak kwer peme. Urumume'u ize'eg urereminu kwer peme no. A'e rupi pezemuryparypar putar wanehe nehe no. Penurywete kury. Urumuapyk ko ze'eg pape rehe ure, imono kar pà peme ure. A'e rupi penurywete wera'u putar tuweharupi nehe kury.
Zuàw uze'eg Tupàn rehe a'e kury, tatainy rehe a'e no
Zezuz umume'u ko ze'eg urewe a'e. Urumume'u putar peme kury. Tupàn a'e, tatainy zàwenugar romo hekon a'e. Naheta pixik kwaw ikatu 'ym ma'e ipy'a pe. — Naheta kwaw ipytunaw huwake. Ta'e nuzapo pixik kwaw ikatu 'ym ma'e a'e xe. — Aiko Tupàn imyrypar romo ihe, aze teko i'i mua'u izupe wà nehe, aze uzapo ikatu 'ym ma'e oho waiko a'e 'ar mehe wà nehe, a'e mehe hemu'em ma'e romo wanekon wà nehe. Nuikuwe kwaw ize'eg rupi wà. Tupàn nuzapo kwaw ikatu 'ym ma'e a'e. Tatainy zàwenugar romo hekon a'e. 'Aromo wata ma'e ài hekon. Xo ikatuahy ma'e zo uzapo iko. Aze zaiko izàwe nehe, zazemuryparypar putar nehe, zazemurywete kar putar nehe no. Tupàn o'ok putar ikatu 'ym ma'e zanewi nehe no, ta'e ta'yr uzakook uwykwer a'e xe, ywyra kanetar rehe umàno pà a'e xe. Zezuz a'e, Tupàn ta'yr romo hekon a'e. Zanemukatu tuwe ikatu 'ym ma'e wi.
— Nazapo pixik kwaw ikatu 'ym ma'e ihe, aze teko i'i wà nehe, hemu'em putar waiko uzeupe wà nehe. — Ikatu 'ym ma'e iapo 'ymar romo aiko ihe, i'i mua'u uzeupe wà, weko haw ikwaw 'ym pà wà. Aze ximume'u zaneremiapo kwer ikatu 'ym ma'e Tupàn pe nehe, o'ok putar ikatu 'ym ma'e zanewi nehe. O'ok putar zanewi paw rupi nehe, ta'e uzapo tuwe wemimume'u kwer a'e xe. Ta'e xo ikatuahy ma'e uzapo tuweharupi a'e xe. Heharaz putar zaneremiapo kwer ikatu 'ym ma'e wi nehe, zanemukatu pà nehe. 10 — Nazapo pixik kwaw ikatu 'ym ma'e ihe, aze mo za'e izupe, a'e mehe mo — Hemu'em ma'e romo ereiko ne, za'e mo Tupàn pe. Ta'e — Teko paw a'e wà, ikatu 'ym ma'e iapo har romo wanekon a'e wà, i'i Tupàn a'e xe. (Xo Zezuz zo nuzapo pixik kwaw ikatu 'ym ma'e a'e.) Aze zaze'eg nezewe nehe, — Hemu'em a'e, za'e nezewe mehe Tupàn pe (Nahemu'em pixik kwaw Tupàn a'e).