ZEGAR HAW
PAPE PITÀI HAW

1
ZEGAR HAW 1-41
Turywete haw azeharomo har
Hurywete putar
Ikatu 'ym ma'e wapureruze'egaw rehe uzekaiw 'ym ma'e a'e wà nehe.
Hurywete putar Tupàn iputar 'ymar wazàwe wiko 'ym ma'e a'e wà nehe no.
Hurywete putar Tupàn rehe uze'eg urywahyahy ma'e wanehe we oho 'ym ma'e a'e wà nehe no.
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e ze'eg umurywete kar a'e teko a'e wà.
Ima'enukwaw a'e ze'eg rehe 'aromo wà, pyhaw wà no.
A'e teko wiko ywyra ài wà. Ma'e'yw yrykaw iwyr rehe har ài wanekon wà.
I'a haw 'ar mehe,
Huwer nuxinig kwaw.
A'e teko hemiapo ikatu upaw rupi wà.
 
Ikatu 'ym ma'e nuiko kwaw wazàwe wà.
Nuzawy kwaw arozpirer uxinig ma'e ywytu hemiraha wà.
A'e rupi, zepykaw 'ar mehe nehe, Tupàn uzepyk putar ikatu 'ym ma'e iapo har wanehe a'e wà nehe.
Upyta putar muite Tupàn heruzar har wanuwi wà nehe.
Aze teko weruzar katu Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e a'e wà, Tupàn weruze'eg a'e teko a'e wà. Uzapo ikatu ma'e wanupe.
Ikatu 'ym ma'e uhem putar iaiw paw pe wà nehe. Oho putar màno haw pe iahykaw rehe wà nehe.