۲۰
نصرت از خدا
برای سالار مغنیان. مزمور داود
۱  خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید. نام خدای یعقوب تو را سرافرازنماید. ۲  نصرت برای تو از قدس خود بفرستد وتو را از صهیون تایید نماید. ۳  جمیع هدایای تو رابه یاد آورد و قربانی های سوختنی تو را قبول فرماید. سلاه. ۴  موافق دل تو به تو عطا فرماید وهمه مشورتهای تو را به انجام رساند.
۵  به نجات تو خواهیم سرایید و به نام خدای خود، علم خود را خواهیم افراشت. خداوندتمامی مسالت تو را به انجام خواهد رسانید. ۶  الان دانسته‌ام که خداوند مسیح خود رامی رهاند. از فلک قدس خود او را اجابت خواهدنمود، به قوت نجات‌بخش دست راست خویش. ۷  اینان ارابه‌ها را و آنان اسبها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم نمود. ۸  ایشان خم شده، افتاده‌اند و اما ما برخاسته، ایستاده‌ایم.
۹ ‌ای خداوند نجات بده! پادشاه در روزی که بخوانیم، ما را مستجاب فرماید.