۸۵
دعا برای سعادت قوم
برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح
۱  ای خداوند از زمین خود راضی شده‌ای. اسیری یعقوب را بازآورده‌ای. ۲  عصیان قوم خود را عفو کرده‌ای. تمامی گناهان ایشان را پوشانیده‌ای، سلاه. ۳  تمامی غضب خود را برداشته، و از حدت خشم خویش رجوع کرده‌ای. ۴ ‌ای خدای نجات ما، مارا برگردان. و غیظ خود را از ما بردار. ۵  آیا تا به ابدبا ما غضبناک خواهی بود؟ و خشم خویش رانسلا بعد نسل طول خواهی داد؟ ۶  آیا برگشته مارا حیات نخواهی داد تا قوم تو در تو شادی نمایند؟
۷ ‌ای خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر کن ونجات خویش را به ما عطا فرما. ۸  آنچه خدا یهوه می‌گوید خواهم شنید زیرا به قوم خود و به مقدسان خویش به سلامتی خواهد گفت تا بسوی جهالت برنگردند. ۹  یقین نجات او به ترسندگان اونزدیک است تا جلال در زمین ما ساکن شود. ۱۰ رحمت و راستی با هم ملاقات کرده‌اند. عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیده‌اند. ۱۱ راستی، از زمین خواهد رویید و عدالت، ازآسمان خواهد نگریست. ۱۲  خداوند نیزچیزهای نیکو را خواهد بخشید و زمین مامحصول خود را خواهد داد. ۱۳  عدالت پیش روی او خواهد خرامید و آثار خود را طریقی خواهد ساخت.