۱۲۰
دعا در تنگی
سرود درجات
۱  نزد خداوند در تنگی خود فریادکردم و مرا اجابت فرمود. ۲ ‌ای خداوند جان مرا خلاصی ده از لب دروغ و از زبان حیله گر. ۳  چه چیز به تو داده شود و چه چیز بر توافزوده گردد، ای زبان حیله گر؟ ۴  تیرهای تیزجباران با اخگرهای طاق!
۵  وای بر من که در ماشک ماوا گزیده‌ام و در خیمه های قیدار ساکن شده‌ام. ۶  چه طویل شدسکونت جان من با کسی‌که سلامتی را دشمن می‌دارد. ۷  من از اهل سلامتی هستم، لیکن چون سخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.