^
KÒLÒSÉ
Pòl Pwédyé Épi Wimèsyé Bondyé
Jézi Anho Tout
Pòl Twavay Bay Légliz-la
Lavi Menm Sé Manché An Jézi
Mò Épi Viv An Jézi
Lavi Zòt Avan Épi Apwézan
Fwè Èk Sè Épi Lwa Kay Yo
Lésisyon
Dènyé Bonjou