25
Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha: “Atij i përkasin sundimi dhe terrori: ai sjell paqen në vendet e tij shumë të larta. A mund të llogariten vallë ushtritë e tij? Dhe mbi kë nuk del drita e tij? Si mund të jetë, pra, njeriu i drejtë përpara Perëndisë, ose si mund të jetë i pastër një i lindur nga një grua? Dhe në se edhe hëna nuk shkëlqen dhe yjet nuk janë të pastër në sytë e tij, aq më pak njeriu, që është një vemje, biri i njeriut që është një krimb!”.