14
Gruaja e urtë ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja e shkatërron me duart e veta. Kush ecën në drejtësinë e tij ka frikë nga Zoti, por ai që çoroditet në rrugët e tij e përçmon atë. Në gojën e budallait gjejmë farën e kryelartësisë, por të urtët e ruajnë gojën e tyre. Aty ku nuk ka qe grazhdi është bosh, por bollëku i korrjes qëndron në forcën e kaut. Dëshmitari i ndershëm nuk gënjen, por dëshmitari i rremë thotë gënjeshtra. Tallësi kërkon diturinë dhe nuk e gjen, por dija është një gjë e lehtë për atë që ka mend. Largohu nga njeriu budalla sepse nuk do të gjesh dituri mbi buzët e tij. Dituria e njeriut të matur qëndron në të dalluarit e rrugës së tij, por marrëzia e budallenjve është mashtrim. Budallenjtë qeshin me mëkatin, por midis njerëzve të drejtë është falja. 10 Zemra njeh trishtimin e vet, por një i huaj nuk mund të marrë pjesë në gëzimin e saj. 11 Shtëpia e të pabesëve do të shkatërrohet, por çadra e njerëzve të drejtë do të lulëzojë. 12 Éshtë një rrugë që njeriut i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. 13 Edhe kur qesh, zemra mund të jetë e pikëlluar, dhe vetë gëzimi mund të përfundojë në vuajtje. 14 Zemërpërdali do të ngopet me rrugët e tij, dhe njeriu i mirë do të ngopet me frytet e tij. 15 Budallai i beson çdo fjale, por njeriu i matur tregon kujdes të veçantë për hapat e tij. 16 Njeriu i urtë i trëmbet së keqes dhe largohet prej saj, por budallai zemërohet dhe është fodull. 17 Ai që zemërohet me lehtësi kryen marrëzi dhe njeriu që ka qëllime të këqija është i urryer. 18 Teveqelit e trashëgojnë budallallëkun, por njerëzit e matur kurorëzohen me dije. 19 Njerëzit e këqij do të përkulen përpara njerëzve të mirë dhe të pabesët në portat e të drejtëve. 20 Të varfërin e urren vetë miku i tij, por i pasuri ka shumë miklues. 21 Kush përçmon të afërmin e vet, mëkaton, por ai që ka mëshirë për të varfërit është i lumtur. 22 A nuk devijojnë, vallë nga rruga e drejtë ata që kurdisin të keqen? Por ata që mendojnë të mirën kanë për të gjetur mirësi dhe të vërtetën. 23 Në çdo mundim ka një fitim, por fjalët e kota çojnë vetëm në varfëri. 24 Kurora e njerëzve të urtë është pasuria e tyre, por marrëzia e budallenjve është marrëzi. 25 Një dëshmitar që thotë të vërtetën shpëton jetën e njerëzve, por një dëshmitar i rremë thotë gënjeshtra. 26 Në frikën e Zotit gjendet një siguri e madhe, dhe bijtë e tij do të kenë një vend strehimi. 27 Frika e Zotit është një burim jete, që i shmang leqet e vdekjes. 28 Lavdia e mbretit qëndron në turmën e popullit, por shkatërrimi i princit qëndron në mungesën e njerëzve. 29 Kush është i ngadalshëm në zemërim është shumë i matur, por ai që rrëmbehet me lehtësi vë në dukje marrëzinë e tij. 30 Një zemër e shëndoshë është jetë për trupin, por lakmia është krimbi brejtës i kockave. 31 Kush shtyp të varfërin fyen rëndë atë që e ka bërë, por ai që ka mëshirë për nevojtarin e nderon atë. 32 I pabesi përmbyset nga vetë ligësia e tij, por i drejti ka shpresë në vetë vdekjen e tij. 33 Dituria prehet në zemrën e atij që ka mend, por ajo që është në zemrën e budallenjve merret vesh. 34 Drejtësia e larton një komb, por mëkati është turpi i popujve. 35 Dashamirësia e mbretit është për shërbëtorin që vepron me urtësi, por zemërimi i tij është kundër atij që sillet me paturpësi.