114
Kur Izraeli doli nga Egjipti dhe shtëpia e Jakobit nga një popull që fliste një gjuhë të huaj,
Juda u bë shenjtorja e tij dhe Izraeli zotërimi i tij.
Deti e pa dhe iku, Jordani u kthye prapa.
Malet u hodhën si desh dhe kodrat si qengja.
Ç’pate ti, o det, që ike, dhe ti, o Jordan, që u ktheve prapa?
Dhe ju, o male, që u hodhët si desh, dhe ju, o kodra, si qengja?
Dridhu, o tokë, në prani të Zotit, në prani të Perëndisë të Jakobit,
që e shndërroi shkëmbin në liqen, shkrepin në një burim uji.