मीकाको
पुस्तक
1
सामरिया र इस्राएललाई दण्ड दिइनेछ
परमप्रभुको यो वचन मीकाकहाँ आयो। यो राजा याताम आहाज र हिजकियाहका समयमा भएको थियो। यी मानिसहरु यहूदाका राजाहरु थिए। मीका मोरेशेत बाट आएका थिए। मीकाले यो दर्शन सामरियार यरूशलेमको बिषयमा देखे।
 
हे जाति-जातिका मानिसहरु हो! तिमीहरु सबैले सुन,
हे पृथ्वी र त्यसमा बस्ने मानिसहरु सुन।
मेरो मालिक, परमप्रभु उहाँको पवित्र मन्दिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ।
मेरो मालिक तिमीहरुको बिरुद्धमा एकजना साक्षी भई आउँनु हुनेछ।
हेर, परमप्रभु आफ्नो वास स्थानबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ।
उहाँ पृथ्वीको अग्लो ठाउँमा जानको निम्ति उभिएर तल आउँदै हुनुहुन्छ।
परमप्रभु परमेश्वरको चरणमुनि
पर्वत पग्लेर जानेछ,
जसरि आगोमा मैन पग्लन्छ,
जसरी पहाडबाट पानी बगेर झर्छ।
यस्तो भयो किनभने याकूबले पाप गरेको थियो।
किनभने इस्रएलका कुल समुहले पाप गरेका थिए।
सामरिया पापको करण
याकूबको पाप के हो?
यो सामरिया हो।
यहूदाको अग्लो स्थान कुनहो?
यो यरूशलेम हो।
यसकारण म सामरियालाई खाली मैदानमा भग्नावशेषको थुप्रोमा परिणत गरिदिनेछु।
त्यो यस्तो स्थान हुनेछ जहाँ दाख रोपिनेछ।
म सामरियाका ढुङ्गाहरुलाई बेंसीमा फालिदिनेछु
र त्यसका जगहरु सतहमा पुर्याइदिनेछु।
म त्यसका मूर्तिहरु सबै टुक्रा-टुक्रा पारिदिनेछु।
सबै धन जे त्यले कमाएको छ भस्म पारिदिनेछु
र म तिनीहरुको झुटा देवताहरुको मुर्तिहरु सबै ध्वंश गरिदिनेछु,
जबकि यी मूर्तिहरु वेश्याबृति मार्फत बनिएका थिए।
ती मूर्तिहरु फेरि वेश्याहरुलाई नै
तिर्न प्रयोग हुनेछन्।
मीकाको ठूलो दुःख
म चाँडै बिनाशको बिषयमा शोकाकुल हुनेछु र म विलाप गर्नेछु।
म खालि खुट्टा र नाङ्गै हिंड्नेछु।
म स्याल जस्तै साह्रो कराउँनेछु
र शतुरमुर्गा झैं विलाप गर्नेछु।
सामरियाको घाऊ निको हुनेछैन।
त्यसको पाप यहूदा सम्म फैलनेछ।
यो मेरा मानिसहरुको शहरको प्रवेसद्वार सम्म जानेछ,
किनकि यो त यरूशलेम सम्म आपुगेको छ।
10 यो कुरा गातमा नभन।
त्यसका निम्ति रूँदै नरोऊ,
विलाप गर्दै बेत-लाप्रामा
धुलोमा लडी-बडी गर।
11 हे शाफीरका वासिन्दाहरु हो,
तिमीहरु आफ्नो बाटोमा नाङ्गो
र लज्जित भएर जाऊ।
ती मानिसहरु जो सानानको वासिन्दाहरु हुन्
तिनीहरु बाहिर आउने छैनन्।
बेतेसेलमा मानिसहरुको रूवाबासिले तिमीबाट सहाएता लिनेछन्।
12 मारोतका वासिन्दाहरुले केही राम्रो कुरा होस् भनी
व्याकुलतापूर्वक पर्खिरहेकाछन्।
किनभने कष्ट परमप्रभुबाट
यरूशलेमको मुलढोकामा आएकोछ।
13 हे लाकीशका वासिन्दाहरु हो!
तिमीहरुले वेगवान घोडाहरु रथमा बाँध।
सियोनको पाप रथहरुबाट नै शुरु भएको थियो।
जसको मार्फत तिनीहरुले इस्राएलले गरे जस्तै पाप गरे।
14 यसकारण मोरशेत गातमा
तिम्रो बिदाको सौगात तिमीले दिनु पर्नेछ।
अकजीबाका घरहरुले
इस्राएलका राजालाई धोका दिनेछन्।
15 हे मोरेशाका वासिन्दाहरु!
तिनीहरुको बिरुद्ध म एक जना मानिस पठाऊनेछु
जसले तिमीहरुबाट सबै चिजहरु खोस्नेछ।
इस्रएलको महिमा अदुल्लाम सम्म आउनेछ।
16 यसकारण तिमीले आफ्नो केश काट, चिण्डे* चिण्डे ती मानिसहरुले शोक देखाउन उनीहरुले आफ्नो केश मुण्डन गर्दथे अथवा यसको अर्थ परमेश्वरसँग बिशेष करार बाँध्नु पनि हुन्छ। होऊ।
किनकि तिमी आफ्नो छोरा-छोरी जसलाई तिमी माया गर्छौ
तिनीहरुका निम्ति रूँने छौ अनी तिम्रो शोक दर्शाउनको निम्ति एउटा गिद्ध झैं चिन्डे होऊ।
किनकि तिम्रो नानीहरुलाई कैदी झैं लगिनेछ।
 

*1:16: चिण्डे ती मानिसहरुले शोक देखाउन उनीहरुले आफ्नो केश मुण्डन गर्दथे अथवा यसको अर्थ परमेश्वरसँग बिशेष करार बाँध्नु पनि हुन्छ।