^
1 พงศาวดาร
ตั้งแต่อาดัมถึงโนอาห์
บุตรชายทั้งหลายของยาเฟท
ผู้สืบสายโลหิตของฮาม
บุตรชายทั้งหลายของเชม
ตั้งแต่เชมถึงอับราฮัม
บุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล
บุตรชายทั้งหลายของนางเคทูราห์
บุตรชายทั้งหลายของอับราฮัมกับอิสอัค
บุตรชายทั้งหลายของเอซาว
บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)
เจ้านายทั้งหลายของเอโดม
บุตรชายทั้งหลายของอิสราเอล
บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร์
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล
ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
ตั้งแต่คาเลบบุตรเฮอร์
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิยาห์
ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร์
ยาเบสและคำอธิษฐานของตน
ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
ผู้สืบสายโลหิตและหัวเมืองต่างๆของสิเมโอน
คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร์
ผู้สืบสายโลหิตของรูเบนถึงสมัยการเป็นเชลย
คนรูเบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก
ผู้สืบสายโลหิตของกาด
คนรูเบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห์ครึ่งหนึ่งชนะชนชาติอื่น
คนมนัสเสห์ไหว้รูปเคารพ
ผู้สืบสายโลหิตของเลวี
ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย
แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี
ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน
บรรดาหัวเมืองของคนเลวี
บุตรชายของอิสสาคาร์
ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
บุตรชายของนัฟทาลี
ผู้สืบสายโลหิตของมนัสเสห์
ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
กรรมสิทธิ์ของเอฟราอิม
บุตรชายของอาเชอร์
บุตรชายและหัวหน้าตระกูลของเบนยามิน
ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล
สำมะโนครัวเชื้อสายของอิสราเอลและยูดาห์
พวกปุโรหิตใหญ่
คนเลวีอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
หน้าที่สำคัญของคนเลวีบางคน
สายตระกูลของซาอูล
ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย
คนฟีลิสเตียฉลองการสิ้นพระชนม์ของซาอูล
ความบาปของซาอูลทำให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
ดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
พวกต่างๆที่ร่วมกับดาวิดที่ศิกลาก
กองทัพของตระกูลต่างๆตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์
เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้าโดยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง
อุสซาห์เสียชีวิต
กษัตริย์ดาวิดทรงมั่งคั่งบริบูรณ์
คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ดาวิดได้นำหีบพันธสัญญาขึ้นมา
มีคาลมเหสีของกษัตริย์ดาวิดดูหมิ่นพระองค์
คนอิสราเอลถวายเครื่องบูชาและมีงานเลี้ยงฉลองเพราะได้นำหีบแห่งพระเจ้าเข้ามา
เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
การตั้งผู้ปรนนิบัติ ผู้เฝ้าประตู ปุโรหิตและนักเล่นดนตรีสำหรับหีบแห่งพระเจ้า
ดาวิดปรารถนาสร้างพระนิเวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-3)
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิด (2 ซมอ 7:4-17)
คำอธิษฐานและคำสรรเสริญของดาวิด (2 ซมอ 7:18-29)
ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มั่นคง (2 ซมอ 8:1-18)
สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-19)
ดาวิดทรงนำการสู้รบเอง
โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
การฆ่ามนุษย์ยักษ์แห่งฟีลิสเตีย
ดาวิดนับจำนวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนัน (อาราวนาห์) ให้เป็นที่สร้างพระวิหาร (2 ซมอ 24:18-25)
ดาวิดทรงเตรียมวัตถุสำหรับการสร้างพระวิหาร
ดาวิดทรงกำชับซาโลมอน
ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอน
ดาวิดทรงตั้งซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์
ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
การจัดงานของคนเลวีใหม่
กองเวรของลูกหลานอาโรน
ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท
ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
พวกนักดนตรีและนักร้องสำหรับพระวิหาร
การจับฉลากหน้าที่ของแต่ละคน
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสำหรับพระนิเวศของพระเจ้า
การจับฉลากกันเพื่อรู้ว่าใครอยู่ประตูไหน
คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิเวศของพระเจ้า
พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัยสำหรับอิสราเอล
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน
ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
การนับประชาชนไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ต่างๆในรัชกาลของดาวิด
ดาวิดให้คำปรึกษาแก่อิสราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชาชน
ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน
ดาวิดทรงเร้าน้ำพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน
บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ
ดาวิดอธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์
ประชาชนตั้งซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์
การสรุปรัชกาลและการสิ้นพระชนม์ของดาวิด (1 พกษ 2:11-12)