^
1 ซามูเอล
นางฮันนาห์ปรารถนาได้บุตรชาย
นางฮันนาห์ปฏิญาณว่าจะถวายบุตรชายคนนั้นแด่พระเจ้า
การกำเนิดของซามูเอล
นางฮันนาห์มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้า
การอธิษฐานอันชื่นชมยินดีของนางฮันนาห์
บุตรชายทั้งสองของเอลีไม่รู้จักพระเจ้า
ซามูเอลปรนนิบัติพระเจ้าตั้งแต่เป็นเด็ก
ความชั่วร้ายของบุตรชายทั้งสองของเอลี
พระเจ้าทรงสาปแช่งวงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิตย์
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์และปุโรหิต
คนฟีลิสเตียจับหีบพันธสัญญา
คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่องด้วยหีบพันธสัญญา
คนฟีลิสเตียส่งหีบพันธสัญญาไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช
ได้นำหีบพันธสัญญาไปยังเรือนของอาบีนาดับ
การฟื้นฟูที่เมืองมิสเปห์
พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉัยคนอิสราเอล
คนอิสราเอลปรารถนามีกษัตริย์เหมือนชนชาติอื่นที่ไม่รู้จักพระเจ้า
คำตักเตือนจากซามูเอล
พระเจ้าทรงนำซามูเอลให้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์
การเจิมซาอูลด้วยน้ำมันให้เป็นกษัตริย์ หมายสำคัญต่างๆจากพระเจ้า
ซาอูลชนะคนอัมโมน
ประชาชนทั้งปวงตั้งซาอูลให้เป็นกษัตริย์
ซามูเอลประกาศเรื่องอาณาจักรอิสราเอล
ซามูเอลบอกประชาชนเรื่องเวลาต่างๆที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้รอด
ฟ้าร้องและฝนในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีพิสูจน์ว่าพระเจ้ายังทรงรับคนอิสราเอล
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย
ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว จึงถวายเครื่องบูชา
พระเจ้าทรงปฏิเสธกษัตริย์ซาอูล
การชนะอันยิ่งใหญ่ของโยนาธาน
ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจเรื่องคนอามาเลข
พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์
ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์
เมื่อดาวิดดีดพิณแล้วซาอูลก็ทรงชุ่มชื่นขึ้นและหายดี
โกลิอัทมนุษย์ยักษ์ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอิสราเอล
ดาวิดไปยังค่ายทหารของซาอูล
ดาวิดฆ่าโกลิอัทด้วยหินก้อนหนึ่งและสายสลิง
ความรักของโยนาธานกับดาวิด
ซาอูลอิจฉาดาวิดจึงพยายามฆ่าดาวิดเสีย
ดาวิดแต่งงานกับมีคาลราชธิดาของซาอูล
ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครั้งหนึ่ง
ดาวิดหนีพ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์
โยนาธานป้องกันดาวิด
โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวิด
โยนาธานกับดาวิดลาจากกัน
ดาวิดหนีจากซาอูลไปหาอาหิเมเลค
ดาวิดหนีจากซาอูลไปหาอาคีชกษัตริย์เมืองกัท
ดาวิดอยู่ที่ถ้ำอดุลลัม
ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิตของพระเจ้า
การพเนจรและการหลีกเลี่ยงหลบหนีของดาวิด
ดาวิดไว้ชีวิตของกษัตริย์ซาอูลที่เมืองเอนเกดี
ความตายของซามูเอล
ดาวิด นาบาลและนางอาบีกายิล
ดาวิดแต่งงานกับนางอาบีกายิลและนางอาหิโนอัม
อีกครั้งหนึ่งที่ดาวิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล
ดาวิดสิ้นหวังจึงหนีไปอยู่ที่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย
คนของดาวิดจะเป็นทหารยามรักษาพระราชวังของกษัตริย์อาคีช
ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์
เจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรื่องดาวิด
อาคีชสั่งให้ดาวิดกลับไป
ดาวิดแก้แค้นการทำลายเมืองศิกลาก
ซาอูลสิ้นพระชนม์