^
2 ซามูเอล
ดาวิดประหารชีวิตคนที่ฆ่าซาอูล
ดาวิดไว้ทุกข์เพื่อซาอูลและโยนาธาน
คนยูดาห์เจิมตั้งดาวิดไว้เป็นกษัตริย์ที่เฮโบรน
ดาวิดยกย่องคนที่ฝังพระศพซาอูลไว้
ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนืออิสราเอล
การสู้รบระหว่างคนของดาวิดกับคนของอิชโบเชท
อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล
ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ที่เมืองเฮโบรน
อับเนอร์ละทิ้งอิชโบเชทไปติดตามดาวิด
โยอาบฆ่าอับเนอร์
อิชโบเชทถูกฆ่า
ดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (1 พศด 11:1-3)
กรุงเยรูซาเล็มถูกยึดได้ กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ (1 พศด 11:4-9)
ราชโอรสและราชธิดาของดาวิดในกรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 3:2-5; 1 พศด 3:1-4)
ดาวิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
ดาวิดต้องการนำหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม
ดาวิดนำหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
ราชอาณาจักรของดาวิดจะดำรงอยู่เป็นนิตย์
ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน (1 พศด 17:16-27)
ดาวิดทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น
ดาวิดกับเมฟีโบเชท
สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
ความบาปยิ่งใหญ่ของดาวิด
ดาวิดกลับใจเสียใหม่
การกำเนิดของซาโลมอน
ดาวิดกับโยอาบชนะเมืองรับบาห์ (1 พศด 20:1-3)
อัมโนนข่มขืนนางสาวทามาร์
อับซาโลมฆ่าอัมโนน
อับซาโลมหนีไปยังเมืองเกชูร์
โยอาบนำอับซาโลมให้กลับมาคืนดีกันกับดาวิด
อับซาโลมได้รับการยกโทษ
อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด
อับซาโลมจูงใจประชาชนตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์
อับซาโลมกบฏต่อดาวิด
ดาวิดหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอด
ศิบามหาดเล็กที่ไม่สัตย์ซื่อของเมฟีโบเชท
ชิเมอีด่าดาวิด
อับซาโลมนำพลของพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็ม
อาหิโธเฟลกับหุชัยให้คำปรึกษาที่แตกต่างกัน
สงครามระหว่างทหารของดาวิดกับอับซาโลม
อับซาโลมถูกฆ่า
ดาวิดทรงเรียนรู้เกี่ยวกับความตายของอับซาโลม
ดาวิดทรงเศร้าโศกมาก
โยอาบติเตียนดาวิด
ดาวิดเสด็จกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
การแตกร้าวกันระหว่างคนอิสราเอลกับคนยูดาห์
การกบฏของเชบา
โยอาบฆ่าอามาสา
การกบฏของเชบาพ่ายแพ้
การกันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่าคนกิเบโอน
ดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดพ้น
วาทะสุดท้ายของดาวิด
วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)
ความหยิ่งนำดาวิดไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)
ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)