^
หนังสือพระราชบัญญัติ
โมเสสทบทวนเรื่องการเดินทางในถิ่นทุรกันดารกับคนอิสราเอล
โมเสสทบทวนต่อไปเรื่องการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร
อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษัตริย์เมืองบาชาน
คำสั่งสอนและคำตักเตือน
ชื่อของเมืองลี้ภัยต่างๆ
พันธสัญญาที่โฮเรบ
การกล่าวซ้ำถึงพระบัญญัติสิบประการ
พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน
ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชัยและรับพระพร
คำตักเตือนและคำเตือนใจ
รูปวัวทองคำและแผ่นศิลาที่แตก
ไม่มีพระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์
บทเรียนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบัติทั้งหลาย
กฎเกณฑ์และคำตัดสินต่างๆสำหรับอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน
คำตักเตือนเรื่องผู้พยากรณ์เท็จ
คำสั่งสอนเรื่องอาหาร
การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี
เทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ
เทศกาลสัปดาห์
เทศกาลอยู่เพิง
บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครั้ง
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
จงถวายเฉพาะสิ่งดีที่สุดแด่พระเจ้า
จงเอาหินขว้างคนไหว้รูปเคารพเสียให้ตาย
จงให้คนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตพิพากษาเรื่องต่างๆ
การเลือกกษัตริย์สำหรับคนอิสราเอล
มรดกสำหรับคนเลวีและพวกปุโรหิต
คำตักเตือนเรื่องการไหว้รูปเคารพ การเป็นคนทรง การเป็นพ่อมดแม่มดและการเป็นหมอดู
คำพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้พยากรณ์ยิ่งใหญ่
คำตักเตือนเรื่องผู้พยากรณ์เท็จ (มธ 7:15-16)
เมืองลี้ภัย
จงรักษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
การพิพากษาพยานเท็จ
กฎต่างๆเรื่องสงคราม
การสอบสวนคดีฆาตกรรม
การแต่งงานกับเชลย จงรักษาสิทธิบุตรหัวปีไว้
บุตรชายที่ดื้อและไม่อยู่ในโอวาท
ความรับผิดชอบช่วยเพื่อนบ้าน
วิธีแต่งตัวที่ถูกต้องสำหรับชายและหญิง
พระราชบัญญัติของโมเสสสอนเรื่องการแยกออกจากความชั่ว
จงลงโทษผู้ชายที่กล่าวร้ายเรื่องภรรยาที่ไร้ความผิด
จงเอาหินขว้างคนผิดประเวณีให้ตายเสีย
บางคนเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้
การชำระตัว
เรื่องทาสที่หนีไป ห้ามเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรือเอาดอกเบี้ย
พระราชบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้หย่ากัน
กฎต่างๆเรื่องชีวิตประจำวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
กฎต่างๆเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่น
การทำลายคนอามาเลข
การถวายผลรุ่นแรก
จงจารึกพระราชบัญญัติบนศิลาก้อนใหญ่และตั้งไว้บนภูเขาเอบาล
การกล่าวถึงพระพรและคำสาปแช่งต่างๆบนภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่
ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและภัยพิบัติต่างๆ
คำพยากรณ์ถึงการกระจัดกระจายไปทั่วโลก
คำเตือนใจเรื่องพันธสัญญาเกี่ยวกับคานาอัน
คำพยากรณ์เรื่องการรวบรวมคนอิสราเอลเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
คำตักเตือนว่าจงเลือกชีวิตหรือความตาย
คำปรึกษาครั้งสุดท้ายของโมเสสต่อคนอิสราเอลและโยชูวา
โมเสสจะสิ้นชีวิต โยชูวาได้รับพระบัญชา บทเพลงของโมเสส
โมเสสเขียนหนังสือจบแล้ว อิสราเอลจะประพฤติหลงผิดไป
บทเพลงของโมเสส
โมเสสจะสิ้นชีวิตบนยอดเขาเนโบ
พระพรสำหรับตระกูลต่างๆ
โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิ้นชีวิตบนภูเขาเนโบ
โยชูวา ผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ จะนำคนอิสราเอลแทนโมเสส