^
หนังสือปัญญาจารย์
ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทั้งสิ้นของมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์
สิ่งสารพัดที่น่าปรารถนาก็ล่วงไป
สติปัญญาและความรู้มากมายนำความเศร้าโศกและความเสียใจมาสู่เรา
การสนุกสนานและความเขลาก็อนิจจัง
เรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติก็อนิจจัง
การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิจจัง
ความเพลิดเพลินทั้งหลายอยู่ชั่วคราว
บรรดาการข่มเหง ความชั่วช้าและการพบอุปสรรคต่างๆก็อนิจจัง
ชีวิตก็อนิจจัง
ทรัพย์สมบัติก็อนิจจัง
สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มนุษย์พบก็ทำให้ไม่สมหวังและไม่สมปรารถนา
ดูเหมือนว่าคนชั่วเจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว
หลักการต่างๆสำหรับการดำเนินชีวิต
ความโง่เขลา ความชั่วร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์
คนธรรมดาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้
มาตรฐานที่สมบูรณ์เมื่ออยู่ใต้พระราชบัญญัติปราศจากพระคุณ