^
เอสเธอร์
พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษัตริย์
เอสเธอร์รับตำแหน่งเป็นพระราชินี
โมรเดคัยช่วยชีวิตของกษัตริย์
ฮามานวางแผนร้ายที่จะทำลายคนยิวทั้งปวง
พวกยิวถืออดอาหาร
พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ถึงกษัตริย์
ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย
การเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์
ฮามานถูกแขวนคอให้ตาย
พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรูทั้งหลายของเขา
พวกยิวป้องกันตนเองได้
เทศกาลเปอร์ริมเริ่มต้น
โมรเดคัยได้รับตำแหน่งรองกษัตริย์