^
เอสรา
กษัตริย์ไซรัสทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรูซาเล็ม
รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรูซาเล็ม
พวกปุโรหิตที่กลับไป
พวกคนเลวีที่กลับไป
จำนวนคนที่กลับไปทั้งหมด
ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
เยชูอากับเศรุบบาเบลตั้งแท่นบูชาขึ้นมา
เทศกาลอยู่เพิงและเครื่องเผาบูชาต่างๆ
การวางรากฐานของพระวิหาร
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
พวกปฏิปักษ์เขียนจดหมายถึงกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
กฤษฎีกาจากกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
การก่อสร้างได้หยุด
ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชาชนให้ทำการก่อสร้างต่อไป
พวกศัตรูเขียนถึงกษัตริย์ดาริอัส
ดาริอัสทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส
พระวิหารได้สำเร็จและถวายแด่พระเจ้า
การถือเทศกาลปัสกาอีก
เอสรากับเพื่อนร่วมงานไปเยรูซาเล็ม
อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รับความช่วยเหลือ
เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา
เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจำพระวิหารไปเพิ่มเติม
การถืออดอาหารที่แม่น้ำอาหะวา
ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน
เอสราถึงเยรูซาเล็ม
พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล
การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดพลาด
คำอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก