^
กาลาเทีย
คำคำนับ
สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้
ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รับการสำแดงจากพระเจ้าโดยตรง
ชีวิตคริสเตียนเริ่มแรกของเปาโล
เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรูซาเล็ม
เปาโลคัดค้านเปโตร
คนทั้งปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์
การพึ่งพระราชบัญญัติทำให้พระคุณไร้ประโยชน์
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม
ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง
พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติเป็นครูซึ่งนำคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์
ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า
ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า
การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก
การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทำให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ
การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณ
ผลของพระวิญญาณ
จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน
ผู้สอนย่อมจะได้รับเจือจานจากผู้รับคำสอน
การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
คำสรุปของเปาโล
คำอำลาของเปาโล