^
หนังสือปฐมกาล
การทรงสร้าง
วันที่หนึ่งปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้น
วันที่สองมีเมฆปรากฏอยู่เหนือผิวน้ำนั้น
วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุ์ต่างๆ
วันที่สี่ปรากฏมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ
วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิด
วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิด
วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรก
วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสร้าง
สรุปการทรงสร้าง
การทรงสร้างผู้หญิง
เอวาถูกทดลอง
การล้มลงในความบาปของมนุษย์
อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้า
การสาปแช่ง
พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
คาอินและอาแบล
การฆ่าอาแบล
การสาปแช่งคาอิน
เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
การกำเนิดของเสท
ลำดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์
ความชั่วของมนุษยชาติ
คำเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
โนอาห์ต่อนาวา
โนอาห์ ครอบครัวของเขา และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา
น้ำท่วม
น้ำลดลงและนาวาค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต
โนอาห์ถวายเครื่องบูชา
คุณค่าของชีวิต
ผู้ที่ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวิต
พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับโนอาห์
โนอาห์เมาเหล้าองุ่น
คานาอันถูกสาปแช่ง
เชื้อสายของยาเฟท
เชื้อสายของฮาม
เชื้อสายของเชม
หอบาเบล
พระเจ้าทรงทำให้เกิดภาษาต่างๆ
เชื้อสายของอับราม
อับรามในเมืองฮาราน
พันธสัญญาต่ออับราม
อับรามในดินแดนปาเลสไตน์
การกันดารอาหารทำให้อับรามไปยังประเทศอียิปต์
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
อับรามแยกจากโลท
โลทเข้าไปเมืองโสโดม
ทรงย้ำพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร
เมืองโสโดมถูกทำลายโดยกษัตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
อับรามช่วยชีวิตโลท
เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเล็มอวยพรอับราม
อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษัตริย์เมืองโสโดม
พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่อับราม
ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส
เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม
การกำเนิดของอิชมาเอล
พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
พิธีสุหนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล
พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยี่ยมอับราฮัม
พระสัญญาถึงการกำเนิดอิสอัค
แผนการทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
ทูตสวรรค์สององค์มาเยี่ยมโลท
โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า “พี่น้อง”
ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง
โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิมถูกทำลาย
ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ
โลทอาศัยอยู่ในถ้ำ บุตรสาวของโลททำการผิดประเวณี
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค
อาบีเมเลคคืนภรรยาแก่อับราฮัม
การกำเนิดของอิสอัค
นางฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออก
อับราฮัมอาศัยอยู่ที่เบเออร์เชบา อับราฮัมทำพันธสัญญากับกษัตริย์อาบีเมเลค
การถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาในแผ่นดินโมริยาห์
อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค
พระเจ้าทรงย้ำพันธสัญญาต่ออับราฮัม
นางซาราห์สิ้นชีวิตที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถ้ำมัคเป-ลาห์
อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสำหรับอิสอัค
พระเจ้าทรงนำเอลีเยเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
เอลีเยเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง
นางเรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล
อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์
อับราฮัมสิ้นชีวิตเมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับนางซาราห์
เชื้อสายของอิชมาเอล
การกำเนิดของยาโคบกับเอซาว
ยาโคบซื้อสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาว
อิสอัคได้รับพันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
อิสอัคพูดมุสาเรื่องภรรยาของตน
อิสอัคขุดบ่อน้ำที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยู่ที่เบเออร์เชบา
อิสอัคสร้างแท่นบูชา
อิสอัคทำพันธสัญญากับอาบีเมเลค
อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์เพื่อจะได้รับพร
อิสอัคอวยพรยาโคบ
เอซาวเป็นทุกข์และมีความโกรธ
ยาโคบหนีไปจากเอซาว
ยาโคบหนีไปยังปัดดานอารัม
ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก
คำปฏิญาณของยาโคบ
ยาโคบอยู่กับลาบัน ราเชลกับยาโคบ
ยาโคบทำงานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลที่เขารัก
ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
ยาโคบทำงานอีกเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
พระเจ้าทรงช่วยยาโคบเจริญ
ยาโคบต้องไปจากลาบัน
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
ราเชลกับเลอาห์เห็นด้วย ยาโคบหนีไป
พระเจ้าทรงเตือนลาบัน
นางราเชลลักรูปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อว่าลาบัน
พันธสัญญาระหว่างยาโคบกับลาบัน
ยาโคบเผชิญหน้ากับเอซาว
ยาโคบถ่อมใจลงขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
ยาโคบส่งฝูงสัตว์ให้เอซาว
ยาโคบปล้ำสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ
ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ มาเป็น อิสราเอล
เอซาวคืนดีกับยาโคบ
ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา
ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน
บุตรชายของยาโคบทำการแก้แค้น
ยาโคบลำบากใจ
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรัสถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีก
นางราเชลเสียชีวิตตอนคลอดเบนยามิน
บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
อิสอัคเสียชีวิต
พงศ์พันธุ์ของเอซาว (คือเอโดม)
เชื้อสายของเสอีร์ในแผ่นดินเอโดม
กษัตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม
เรื่องของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้
พวกพี่ชายขี้อิจฉาขายโยเซฟให้เป็นทาส
โยเซฟถูกนำไปยังอียิปต์
ความบาปของยูดาห์ นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระเยซู
โยเซฟเจริญในเรือนของโปทิฟาร์
ภรรยาของโปทิฟาร์ใส่ร้ายโยเซฟ
พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน
ความฝันประหลาดของกษัตริย์ฟาโรห์
พระเจ้าทรงแก้พระสุบินของฟาโรห์
โยเซฟดูแลทั่วประเทศอียิปต์
การกันดารอาหาร
พี่ชายโยเซฟไปอียิปต์เพื่อซื้อข้าว
โยเซฟหาโอกาสให้พวกพี่ชายกลับใจเสียใหม่
พวกพี่น้องแจ้งแก่ยาโคบว่า เขาต้องพาเบนยามินไปอียิปต์
พวกพี่น้องของโยเซฟกลับไปอียิปต์ ยูดาห์ปฏิญาณว่าจะรับประกันเบนยามิน
โยเซฟพบเบนยามินน้องชาย
พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ
ยูดาห์ยอมเป็นทาสแทนเบนยามิน
โยเซฟแสดงตนกับพี่น้อง
โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
โยเซฟส่งรถถึงคานาอันไปรับยาโคบ
ยาโคบลงไปยังอียิปต์
ญาติพี่น้องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน
ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
โยเซฟขายอาหารให้แก่ประชาชนและซื้อที่ดินสำหรับฟาโรห์
ยาโคบต้องการถูกฝังไว้ในเฮโบรน
บุตรชายโยเซฟเยี่ยมเยียนยาโคบ
เอฟราอิมกับมนัสเสห์จะเป็นหัวหน้าตระกูลสองตระกูลของอิสราเอล
ศาสดาพยากรณ์ยาโคบกล่าวคำอวยพรแก่ทุกตระกูล
สถานที่ฝังศพของยาโคบ
การฝังศพของยาโคบ
โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่น้อง
โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้