^
ผู้วินิจฉัย
คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษัตริย์อาโดนีเบเซกและคนคานาอัน
คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
คนมนัสเสห์กับตระกูลอื่นๆมีชัยชนะในบางแห่ง
ชนชาติต่างๆในแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วต่อคนอิสราเอล
พระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยเพื่อติเตียนและช่วยคนอิสราเอลให้รอด
ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซื่อของคนอิสราเอล
ผู้วินิจฉัยโอทนีเอลได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอด
เอฮูดได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับ
ผู้วินิจฉัยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟีลิสเตีย
ยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันได้กดขี่คนอิสราเอล
ผู้พยากรณ์หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคช่วยสู้รบกับสิเสราที่ภูเขาทาโบร์
ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสรา
บทเพลงของนางเดโบราห์กับบาราค
คนมีเดียนกดขี่คนอิสราเอล
ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอด
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจำนวนทหารน้อยลง
กิเดโอนได้รับกำลังใจเพิ่มขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏ
คนอิสราเอลชนะโดยใช้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง
กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่ากษัตริย์แห่งพวกมีเดียน
คนอิสราเอลไหว้รูปเคารพ
อาบีเมเลคฆ่าบุตรชายทั้งหลายของกิเดโอน
อาบีเมเลคถูกทำลาย
โทลากับยาอีร์เป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอล
พระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รูปเคารพ
เยฟธาห์สู้รบกับคนอัมโมน
คำสาบานอันไร้ปัญญาของเยฟธาห์
เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิม
ผู้วินิจฉัยอิบซาน เอโลนและอับโดน
ความบาปของคนอิสราเอล บิดามารดาของแซมสัน
แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
แซมสันทายปริศนาคนฟีลิสเตีย
แซมสันแก้แค้นให้คนฟีลิสเตีย
แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่งพันคน
เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
แซมสันมีการชัยชนะตอนสิ้นชีวิต
รูปเคารพในเรือนของมีคาห์
คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาห์ไปโดยใช้กำลัง
คนตระกูลดานไหว้รูปเคารพ
ภรรยาน้อยของคนเลวีคนหนึ่งถูกฆ่า
คนอิสราเอลทั้งหมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน
คนอิสราเอลหาภรรยาสำหรับคนเบนยามินที่เหลือ