^
โยชูวา
โยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่
โยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดน
นางราหับช่วยผู้สอดแนม
คนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน
ที่ระลึกที่ทำด้วยศิลาสองแห่ง
กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในคานาอัน
คนอิสราเอลรุ่นใหม่เข้าสุหนัต
มานาขาดไป
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรีโค
อาคานถูกประหารชีวิตเพราะบาปของเขา
คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองอัย
การกล่าวซ้ำถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆ
ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล
การได้ชัยชนะที่เมืองกิเบโอน
ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ง
การสู้รบอีกต่อไป
การชนะแผ่นดินคานาอันครั้งสุดท้าย
กษัตริย์แผ่นดินคานาอันพ่ายแพ้
แผ่นดินส่วนที่ยังไม่ชนะ
การแบ่งมรดก
แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ
แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์
แผ่นดินส่วนของตระกูลมนัสเสห์และตระกูลเอฟราอิม
แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมนัสเสห์ที่อยู่ฟากทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน
พลับพลาที่ชีโลห์
แผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือ
การแต่งตั้งเมืองลี้ภัย
เมืองต่างๆสำหรับคนตระกูลเลวี
ตระกูลต่างๆที่อยู่ฟากทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก
โยชูวาผู้ชรามากให้คำปรึกษาที่ดี
โยชูวา พวกผู้ใหญ่และบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติพระเจ้า
ความตายและการฝังศพของโยชูวา