^
นาฮูม
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะทรงลงโทษคนบาป
พระพรสำหรับยูดาห์ในอนาคต
นครนีนะเวห์จะถูกทำลายด้วยสงคราม
นครนีนะเวห์จะถูกลงโทษสมกับการกระทำของเธอ