^
เนหะมีย์
พี่น้องของเนหะมีย์รายงานเรื่องความทุกข์ใจในเยรูซาเล็ม
เนหะมีย์เสียใจจึงอธิษฐาน
กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมีย์ไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็ม
เนหะมีย์แอบดูกำแพงเมือง
การหนุนใจของเนหะมีย์ พวกเขาสร้างกำแพงขึ้นได้
ประชาชนช่วยกันสร้างกำแพงเมือง
สันบาลลัทกับโทบีอาห์เยาะเย้ยพวกยิว
เนหะมีย์อธิษฐาน
การวางแผนร้าย เนหะมีย์จึงอธิษฐานต่อ
บรรดาศัตรูขู่เข็ญพวกยิว
คนยิวมั่งมีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้เขามาเป็นทาส
เนหะมีย์รับประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
เนหะมีย์ไม่ยอมพบกับผู้วิจารณ์
กำแพงเมืองได้สำเร็จ
ฮานานีกับผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็ม
สำมะโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาจากบาบิโลนครั้งแรก
สำมะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต
สำมะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
สำมะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจำพระวิหาร
สำมะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน
ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้
จำนวนชุมนุมชนทั้งหมด
ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทั้งหลายฟัง
การถือเทศกาลอยู่เพิง
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่
พวกปุโรหิตและคนเลวีสารภาพบาปของตน
รายชื่อของคนที่ประทับตราไว้ที่พันธสัญญา
รายชื่อของคนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม
คนอิสราเอลนอกนั้นอาศัยอยู่ในหัวเมืองต่างๆ
พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุบบาเบล
สำมะโนครัวเชื้อสายของพวกปุโรหิต
พวกหัวหน้าของคนเลวี
การทำพิธีมอบถวายกำแพงเมือง
คนอิสราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว
เนหะมีย์ไปยังเยรูซาเล็มครั้งที่สอง
อิสราเอลนำคนเลวีกลับมายังพระวิหารและจัดเลี้ยงพวกท่าน
บางคนฝ่าฝืนวันสะบาโต
การติเตียนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติ