^
กันดารวิถี
การนับบรรดาผู้ชายที่สามารถเข้าสงครามได้
คนเลวีไม่ต้องเข้าสงคราม
การจัดค่ายและผู้นำให้แต่ละตระกูล
พวกปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตั้งไว้
แต่ละครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครัวเลวี
การไถ่ถอนบุตรหัวปี
คนโคฮาทรับผิดชอบต่อสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา
หน้าที่ต่างๆของคนเกอร์โชน
หน้าที่ต่างๆของคนเมรารี
การสำรวจสำมะโนครัวของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
คนโรคเรื้อนต้องไปนอกค่าย
การทดสอบผู้หญิงที่อาจเป็นชู้
คนที่ปฏิญาณเป็นนาศีร์
การถวายสิ่งของของบรรดาประมุขคนอิสราเอล
การตั้งตะเกียงให้ส่องแสง
การสถาปนาคนเลวี
คำสั่งสอนเรื่องเทศกาลปัสกา
เมฆของพระเจ้าจะนำทางคนอิสราเอล
แตรเงินสองคัน
การเดินทางจากถิ่นทุรกันดารซีนายไปถึงถิ่นทุรกันดารปาราน
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขี้บ่น
โมเสสบ่นเรื่องภาระของท่าน
ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน
ฝูงนกคุ่มและภัยพิบัติมาสู่ประชาชนขี้บ่น
อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
สิบสองคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอัน
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปแผ่นดินคานาอัน
โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้า
ทรงพยากรณ์ถึงการพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบปี
คำสั่งสอนเรื่องการถวายเครื่องบูชา
พระเจ้าทรงพิพากษาคนที่ไม่รักษาวันสะบาโต
ด้ายสีฟ้า
การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรัม
แผ่นธรณีก็อ้าปากออกกลืนพวกกบฏ
การอ้อนวอนของโมเสสช่วยคนอิสราเอลให้รอด
ไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบาน
คำสั่งสอนและคำบัญชาสำหรับอาโรนและคนเลวี
วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถ้า
มิเรียมสิ้นชีวิต ประชาชนกระหายน้ำ
น้ำไหลออกจากหิน โมเสสทำบาป
คนเอโดมไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา
อาโรนสิ้นชีวิต
กษัตริย์เมืองอาราดกับชาวคานาอันถูกทำลาย
งูแมวเซากับงูทองเหลือง
คนอาโมไรต์ไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา อิสราเอลจึงยึดเอาแผ่นดินของเขา
อิสราเอลยึดแผ่นดินของเมืองบาชาน
กษัตริย์เมืองโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
พระเจ้าทรงดลใจบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
บาลาอัมพยากรณ์ถึงอนาคตของอิสราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู
อิสราเอลไหว้รูปเคารพและเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับ
การทำสำมะโนครัวคนอิสราเอลเป็นครั้งที่สอง
พระราชบัญญัติเรื่องการได้รับมรดก
โมเสสจะสิ้นชีวิต
โยชูวาจะเป็นผู้นำคนอิสราเอลแทนโมเสส
คำสั่งสอนเรื่องเครื่องบูชาต่างๆ
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบริสุทธิ์
พระราชบัญญัติเรื่องการปฏิญาณไว้กับพระเจ้า
การแก้แค้นคนมีเดียน
ตระกูลรูเบน ตระกูลกาดและครึ่งหนึ่งของตระกูลมนัสเสห์จะได้รับแผ่นดินด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
การทบทวนการเดินทางจากอียิปต์
การเตรียมที่จะแบ่งแผ่นดินคานาอัน
เมืองลี้ภัย
กฎต่างๆเรื่องมรดก