114
จงยำเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียิปต์ คือวงศ์วานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา ยูดาห์กลายเป็นสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ ทะเลมองแล้วหนี จอร์แดนหันกลับ ภูเขากระโดดเหมือนแกะผู้ เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ เป็นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้าจึงหนี แม่น้ำจอร์แดนเอ๋ย เจ้าจึงหันกลับ ภูเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนินเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ แผ่นดินเอ๋ยสั่นเทิ้มเถิด ต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าของยาโคบ ผู้ให้หินเป็นสระน้ำ หินเหล็กไฟเป็นน้ำพุ