^
นางรูธ
ครอบครัวของนางนาโอมีเสียชีวิตในโมอับ นางรูธตัดสินใจตามพระเจ้าไป
นางรูธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมี
นางรูธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
นางรูธพบญาติคนหนึ่งชื่อโบอาส
นางนาโอมีวางแผนให้นางรูธสมรสกับโบอาส
นางรูธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมา
โบอาสไถ่มรดกของท่าน
โบอาสแต่งงานกับนางรูธ
นางรูธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์