^
เพลงซาโลมอน
การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
การไตร่ตรองของเจ้าสาว
เจ้าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว
การยกย่องเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ
เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว
การขอร้องของเจ้าสาว
คำตอบของเจ้าบ่าว
เจ้าสาวได้ยินคำตอบของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว
เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว
คำพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มและเจ้าสาว
ความงามและความดีของเจ้าสาว
เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่าว
เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก
เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรื่องน้องสาวคนหนึ่ง
เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว