Giô-ên
1
Cào cào tiêu hủy mùa màng
CHÚA phán cùng Giô-ên, con trai Bê-tu-ên rằng:
 
Hỡi các bô lão, hãy nghe đây.
Hỡi dân cư trong xứ, hãy để ý nghe ta.
Từ xưa đến nay trong đời các ngươi,
chưa hề có chuyện nầy
hay cả trong đời tổ tiên các ngươi cũng vậy.
Hãy thuật lại cho con cái các ngươi những chuyện nầy,
để chúng nó kể lại cho con cái mình,
và cho cháu các ngươi thuật lại
cho dòng dõi tiếp theo.
Món gì bầy cào cào cắn phá chừa lại,
thì bọ rầy ăn;
món gì bọ rầy chừa lại,
thì châu chấu ăn,
và món gì châu chấu chừa lại,
thì sâu bọ ăn.
 
Hỡi những kẻ say sưa,
hãy tỉnh rượu và than khóc đi!
Hỡi các ngươi là kẻ uống rượu,
hãy than vãn!
Hãy than khóc vì rượu đã bị cất lấy
khỏi miệng các ngươi rồi.
Có một quốc gia hùng mạnh tiến vào xứ ta
quân lính đông vô số.
Răng chúng nó như răng sư tử,
Hàm chúng nó như hàm sư tử cái.
 
Nó đã hủy hoại cây nho ta.
Cây nho đã trở nên khô héo và chết đi.
Nó phá hoại cây vả ta,
lột hết vỏ của cây ấy và ném đi.
Dân chúng nên than khóc
Hãy than khóc như gái trẻ khóc than
vì chồng sắp cưới của mình đã qua đời.
Sẽ không còn của lễ chay hay của lễ uống
để dâng lên trong đền thờ CHÚA nữa.
Vì thế cho nên các thầy tế lễ,
tức tôi tớ của CHÚA buồn rầu.
10 Đồng ruộng đã bị tiêu hủy; đất đai khô cằn.
Ngũ cốc bị hư hại,
rượu mới cạn hết,
dầu ô-liu cũng chẳng còn.
11 Hỡi các nông gia, hãy thảm sầu.
Hỡi những kẻ trồng nho,
hãy khóc lóc thảm thiết đi.
Hãy than khóc cho lúa mì và lúa mạch.
Hãy than khóc vì mùa màng bị mất rồi.
12 Các dây nho đã khô, và cây vả cũng héo.
Những cây lựu, cây chà là, cây táo,
và tất cả các cây khác trong đồng đều chết.
Hạnh phúc của dân chúng cũng không còn.
13 Hỡi các thầy tế lễ,
hãy mặc vải sô để bày tỏ lòng buồn thảm.
Hỡi các kẻ phục vụ nơi bàn thờ,
hãy kêu khóc.
Hỡi các tôi tớ của Thượng-Đế ta,
Hãy mặc quần áo vải sô trọn đêm
để tỏ lòng buồn thảm của các ngươi.
Hãy kêu khóc vì không còn của lễ chay,
hay của lễ uống dâng lên
trong đền thờ của Thượng Đế các ngươi nữa.
Sự hủy diệt khủng khiếp
do cào cào gây ra
14 Hãy công bố ngày cữ ăn! Bảo mọi người hãy ngưng làm việc! Hãy mang các bô lão và những ai sống trong xứ đến đền thờ của CHÚA là Thượng-Đế các ngươi, để kêu xin cùng CHÚA.
15 Vì đó là ngày kinh khiếp! Ngày xét xử của CHÚA gần đến rồi. Sự trừng phạt sẽ đến như cuộc tấn công hủy diệt của Đấng Toàn Năng. 16 Thức ăn chúng ta đã bị cướp đi trước mắt chúng ta. Niềm vui và hạnh phúc không còn thấy trong đền thờ Thượng Đế ta. 17 Dù chúng ta trồng hột cây vả, chúng sẽ nằm chết khô trong đất. Các kho chứa trống không và đổ nát. Các vựa trữ thóc đã sập đổ rồi, vì ngũ cốc đều đã khô héo.
18 Thú vật rên rỉ! Các bầy súc vật đi lang thang và hoang mang, vì không còn cỏ để ăn; thậm chí đến bầy chiên cũng bị tổn hại. 19 Lạy CHÚA, tôi kêu xin Ngài giúp đỡ, vì lửa đã thiêu đốt các đồng cỏ, và các ngọn lửa đã thiêu đốt hết các cây trong vườn. 20 Các muông thú cũng cần Ngài cứu giúp. Các suối nước đều cạn khô, lửa đã thiêu rụi các đồng cỏ, biến chúng ra sa mạc.