Hungarian Bible

Psalms 18

Psalms

Return to Index

Chapter 19

1

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2

Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.

3

Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.

4

Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható:

5

Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.

6

Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.

7

Kijövetele az ég [egyik] szélétől s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.

8

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

9

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

10

Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

11

Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.

12

Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.

13

Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.

14

Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.

15

Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.

Psalms 20

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com