Hungarian Bible

Psalms 80

Psalms

Return to Index

Chapter 81

1

Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé.

2

Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

3

Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt.

4

Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;

5

Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.

6

Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék [ott,] a mit nem tudtam.

7

Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól.

8

A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.

9

Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!

10

Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!

11

Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.

12

De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.

13

Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.

14

Oh, ha az én népem hallgatna reám, [s] Izráel az én utaimon járna!

15

Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

16

Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök.

17

És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!

Psalms 82

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com