Hungarian Bible

2nd John 1

3 John

Return to Index

Chapter 1

1

A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.

2

Szeretett [barátom,] kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

3

Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.

4

Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

5

Szeretett [barátom,] híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,

6

A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.

7

Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;

8

Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.

9

Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.

10

Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.

11

Szeretett [barátom,] ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.

12

Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.

13

Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:

14

Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.

15

Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

Jude 1

 

 

 

Public Domain Software by johnhurt.com