Home

Mózes második könyve

Fejezet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


-Reset+

Fejezet 25

1 És szóla az Úr Mózeshez, mondván:
2 Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertõl, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat.
3 Ez pedig az az ajándék, a mit tõlök szedjetek: arany és ezüst és réz.
4 És kék, és bíborpiros, és karmazsinszinû fonal, meg len fonal, és kecskeszõr.
5 És veresre festett kosbõrök, és borzbõrök, és sittim-fa.
6 Mécsbe való olaj, kenet-olajhoz való arómák, és füstöléshez való fûszerek.
7 Ónix-kövek és foglalni való kövek, az efódhoz és a hósenhez.
8 És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy õ közöttök lakozzam.
9 Mindenestõl úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.
10 És csináljanak egy ládát sittim-fából; harmadfél sing hosszút, másfél sing széleset, és másfél sing magasat.
11 Borítsd meg azt tiszta aranynyal, belõl is kivül is megborítsd azt, és csinálj reá köröskörûl arany pártázatot.
12 És önts ahhoz négy arany karikát, és illeszd azokat a négy szegeletére; az egyik oldalára is két karikát, a másik oldalára is két karikát.
13 Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.
14 És a rúdakat dugd a láda oldalain lévõ karikákba, hogy azokon hordozzák a ládát.
15 A rúdak álljanak a láda karikáiban; ne vegyék ki azokból.
16 És a bizonyságot, a melyet néked adok, tedd a ládába.
17 Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút és másfél sing széleset.
18 Csinálj két Kérubot is aranyból, vert aranyból csináld azokat a fedélnek két végére.
19 Az egyik Kérubot csináld az egyik végére innen, a másik Kérubot a másik végére onnan: a fedélbõl csináljátok ki a Kérubokat annak két végén.
20 A Kérubok pedig terjeszszék ki szárnyaikat fölfelé, betakarva szárnyaikkal a fedelet; arczaik egymásfelé legyenek; a Kérubok arczai a fedél felé forduljanak.
21 A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, a melyet adok néked.
22 Ott jelenek meg néked és szólok hozzád a fedél tetejérõl, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.
23 Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és mésfél sing magasat.
24 És borítsd be azt tiszta aranynyal, és csinálj reá köröskörül arany pártázatot.
25 Csinálj reá köröskörûl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörûl arany pártázatot.
26 Négy arany karikát csinálj hozzá, és illeszd a karikákat a négy lábának négy szegletére.
27 A karáj mellett legyenek a karikák rúdtartókul, hogy hordozhassák az asztalt.
28 Azokat a rúdakat is sittim-fából csináld és aranynyal borítsd be, és azokon hordozzák az asztalt.
29 Készítsd el tálait is, csészéit is, kancsóit is, kelyheit is, a melyekkel italáldozatot áldoznak; tiszta aranyból csináld azokat.
30 És tégy az asztalra szent kenyeret, mely mindenkor elõttem legyen.
31 Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; ver aranyból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek.
32 Hat ág jõjjön ki oldalaiból; három gyertyatartó-ág az egyik oldalból, és három gyertyatartó-ág a másik oldalból.
33 Mandolavirág formájú három csésze az egyik ágon, gombbal és virággal; és mandolavirág formájú három csésze a másik ágon is, gombbal és virággal; így legyen a gyertyatartóból kijövõ mind a hat ágon.
34 A gyertyatartón pedig négy mandolvirág formájú csésze legyen, gombjaival és virágaival.
35 Gomb legyen a belõle kijövõ két ág alatt; ismét gomb a belõle kijövõ két ág alatt, és ismét gomb a belõle kijövõ két ág alatt: így a gyertyatartóból kijövõ mind a hat ág alatt.
36 Gombjaik és ágaik magából legyenek; egy darab tiszta aranyból legyen verve az egész.
37 Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy elõre világítsanak.
38 Hamvvevõi és hamutartói is tiszta aranyból legyenek.
39 Egy tálentom tiszta aranyból csinálják azt, mindezeket az eszközöket.
40 Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.