BIBELN - Swedish Holy Bible

Välj en bok från den svenska Bibeln


Gamla Testamentet - O.T.
[English Book Refs.]

Nya Testamentet - N.T.