Main Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Matius 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

20:1 "Karena kerajaan surga itu adalah seumpama seorang tuan rumah, yang keluar pada pagi-pagi hari hendak mengupah orang bekerja di dalam kebun anggurnya.

20:2 Setelah ia bersetuju dengan orang upahan akan sedinar sehari, disuruhnya mereka itu masuk ke kebunnya itu.

20:3 Maka keluarlah ia sekira-kira pukul sembilan pagi, maka dilihatnya pula orang lain terdiri-diri di pasar dengan sia-sia.

20:4 Lalu katanya kepada mereka itu: Pergilah kamu pun ke kebun anggur itu, dan barang apa yang patut aku berikan kepadamu. Lalu orang itu pun pergilah.

20:5 Kemudian pergi pula tuan itu ke luar sekira-kira pukul dua belas, dan pukul tiga petang, maka diperbuatnyalah demikian juga.

20:6 Serta tuan itu keluar lagi sekira-kira pukul lima petang, didapatinya orang lain pula terdiri-diri sahaja, lalu katanya kepada mereka itu: Apakah sebabnya kamu berdiri di sini dengan sia-sia sehari suntuk?

20:7 Maka kata mereka itu kepadanya: Oleh sebab seorang pun tiada mengupah kami. Lalu berkatalah ia kepadanya: Pergilah kamu juga ke kebun anggur itu.

20:8 Setelah malam hari, maka kata tuan yang empunya kebun anggur itu kepada mandurnya: Panggillah orang yang bekerja itu, bayarlah upahnya, mulai daripada orang yang terakhir masuk sampai kepada yang mula-mula.

20:9 Apabila datang orang yang baharu masuk pada pukul lima petang, tiap-tiap orang itu menerima satu dinar.

20:10 Apabila datang orang yang mula-mula itu, disangkakannya akan menerima lebih; tetapi tiap-tiap orang itu pun menerima satu dinar.

20:11 Setelah diterimanya, maka bersungut-sungutlah mereka itu kepada tuan rumah itu,

20:12 katanya: Bahwa orang yang terakhir ini bekerja hanya sejam sahaja lamanya, maka Tuan menyamakan dia dengan kami, yang sudah menanggung keberatan dan kepanasan sehari suntuk.

20:13 Tetapi jawab tuan itu kepada seorang dari antara mereka itu: Hai sahabat, tiada aku membuat salah padamu, bukankah engkau bersetuju dengan aku satu dinar?

20:14 Ambillah bahagianmu, dan pergilah; maka kepada orang yang terakhir ini, aku hendak memberi sama banyak dengan engkau pun.

20:15 Tiadakah boleh aku berbuat sekehendakku atas milikku sendiri? Atau jahatkah pemandanganmu oleh sebab aku ini baik?

20:16 Demikianlah orang yang terakhir itu akan menjadi yang mula-mula, dan yang mula-mula itu akan menjadi yang terakhir."

20:17 Tatkala Yesus hendak pergi naik ke Yeruzalem, maka dibawa-Nya kedua belas murid-Nya sahaja, lalu berkata kepada mereka itu di tengah jalan itu,

20:18 "Bahwa kita ini pergi naik ke Yeruzalem, dan Anak manusia itu akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat, maka mereka itu akan menghukumkan Dia mati.

20:19 Lalu menyerahkan Dia ke tangan orang kafir, supaya Ia diolok-olokkannya dan disesahnya, serta disalibkannya, dan pada hari yang ketiga Ia akan bangkit pula."

20:20 Pada waktu itu datanglah kepada-Nya ibu anak-anak Zabdi bersama-sama dengan kedua anaknya itu, lalu sujud sambil menyampaikan suatu permintaan kepada-Nya.

20:21 Maka kata Yesus kepadanya, "Apakah kehendakmu?" Maka kata perempuan itu kepada-Nya, "Suruhkanlah kiranya kedua anak sahaya ini duduk seorang di sebelah kanan Tuan dan seorang di sebelah kiri di dalam kerajaan Tuan."

20:22 Maka jawab Yesus serta berkata, "Kamu kurang mengerti permintaanmu sendiri. Bolehkah kamu minum cawan minuman yang Aku akan minum itu?" Maka katanya kepada-Nya, "Boleh."

20:23 Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Sesungguhnya cawan minuman-Ku itu kelak kamu akan minum juga, tetapi akan hal duduk di sebelah kanan-Ku dan di sebelah kiri-Ku itu, bukannya hak bagi-Ku memberinya, hanyalah diberi kepada orang-orang, yang dipersediakan baginya oleh Bapa-Ku."

20:24 Apabila kesepuluh murid itu mendengar hal itu, naiklah marahnya akan kedua saudara itu.

20:25 Tetapi Yesus memanggil segala murid itu, lalu kata-Nya, "Kamu ketahui bahwa orang yang memerintah atas segala bangsa menjalankan perintahnya di atas mereka itu, serta pembesarnya memegang kuasa atasnya.

20:26 Tetapi bukannya demikian di antara kamu, melainkan barangsiapa yang hendak menjadi besar di antara kamu, ialah patut menjadi pelayanmu;

20:27 dan barangsiapa yang hendak menjadi kepala di antara kamu, ialah patut menjadi hamba kepada kamu sekalian.

20:28 Seperti Anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani, melainkan supaya melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi orang banyak."

20:29 Apabila mereka itu berjalan ke luar dari negeri Yerikho, maka amatlah banyak orang mengikut Dia.

20:30 Maka adalah dua orang buta duduk di tepi jalan; serta didengarnya bahwa Yesus ada lalu, berseru-serulah keduanya, katanya, "Ya Tuhan, ya Anak Daud, kasihankanlah kami."

20:31 Maka orang banyak itu menengking mereka itu menyuruh diam, tetapi makin kuat keduanya berseru, katanya, "Ya Tuhan, ya Anak Daud, kasihankanlah kami!"

20:32 Maka berdirilah Yesus, serta memanggil keduanya itu, lalu berkata, "Apakah yang kamu suka Aku perbuat padamu?"

20:33 Maka kata mereka itu kepada-Nya, "Ya Tuhan, mohonlah mata kami dicelikkan."

20:34 Maka kasihanlah Yesus akan mereka itu, lalu menjamah matanya; maka seketika itu juga nampak pula mereka itu, lalu mengikut Dia.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com