International Christians Resources
Divine Revelations Home All Languages

 HTML Bible    Christian Website Christian Answers  Gospel Go  The Jesus Film  The Jesus Film for Kids
8 Hodin v Nebi  DOC                                        Translators Needed !
Božie Zjavenie nebo a peklo od Mary K. Baxter    MP4 86mb  
23 MINUTVPEKLE    MP4  DOC Znak šelmy (666) Glimpse of Eternity
Nebo je tak Naozajstné doc Do pekla a späť doktor Rawlings dokumentárneho
   MP4 233mb
Božie Odhalenie Neba  doc BOJ V NEBESKEJ OBLASTI doc
Pokrstený Žiarivým Ohňom doc
#2
Vízia Unity  doc