ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಬ್ಲೆ ಸೊಸೈಟಿ

ಬುಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಆಡಿಯೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್
ಬಿಬ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಎನ್ಕ್ವರರ್ಸ ಲೈಬ್ರರಿ

ಬಿಬ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ

Bibles

ಕನ್ನಡ: ಬಿಬ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ

Kannada Bible

ಕನ್ನಡ: ಓದಿ ಸುಲಭ

Kannada: Easy to Read Version

HTML

Kannada:Revised Version

HTML

Kannada:ER

MP3

MP3 Bible

ಇತರ: ಬಿಬ್ಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ

Other Bibles

ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆನಿನ್ಗ್ರಾಡ್ ಕೋಡೆಕ್ಸ್

Westminster Leningrade Codex

ಗ್ರೀಕ್ ಬೈಬಲ್

Tischendorf

ಹೊಸ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈಬಲ್

New American Standard Bible