Qasnadaha Soomaali

Buugaagta Videos Audio Images Nagu saabsan
Barsahada iyo faallooyinka Library-doonka

Barsahada iyo faallooyinka

Bibles and Commentaries

Kitaabka Quduuska Ah

Somali Bible

Kitaabka Quduuska Ah

Somali Bible

Other Bibles

New American Standard Bible

New American Standard Bible

Giriik Tischendorf

Greek Tischendorf

Cibraaniga Old Testament

Hebrew Old Testament

Ingiriisi: sahlan loo akhriyi karo Version

English: Easy to Read Version