Hechos
de los Apóstoles
1
Esᵽíritu Santore mijare yiña'ajããrãñu, Jesúre ãrĩka
1-2 ¿Yaje mime Teófilo? Bikija ᵽaᵽera miro'si yiᵽũataũ'muraᵽe. Jesúre imaroyiraᵽaka, suᵽabatirã kiwãrõroyiraᵽakakaka saᵽi mire yibojaᵽũaraᵽe. Ritaja mire yibojaikareka mabo'ikakurirã Tuᵽarãte kire e'emiaekarõ'õjĩrã miro'si yo'otiyiraᵽe. Mabo'ikakurirã Tuᵽarãte kire e'emiaerã baaeka ruᵽu kirika bojariroka bojarimaja kiwã'maekarãka kimaeka. Esᵽíritu Santore kire jeyobamaka kiyaᵽaeka uᵽakaja nabaarũkiakaka nare kibojaeka. Reyariᵽotojo õñia kijariᵽe'rika be'erõ'õ ĩ'rãkurimarĩa kimajaroka bojataᵽarũkirãte kiᵽemakotowiriroyika. Ĩ'ᵽarã ᵽo'imajarakarĩmi i'suᵽaka nare baabaraka Jesúre imaeka. “I'kitakijioka kime”, nañaokaro'si suᵽa kibaaroyika. Suᵽa baabaraka “Ikuᵽaka yire yi'yurãte jã'mebaraka Tuᵽarãte nare imaruᵽutarãñu mae”, ãᵽaraka nare kiwãrõrijarika.
Ĩ'rãkuri naka rẽrĩtirã ba'abaraka kimaeka ᵽoto, ikuᵽaka Jesúre nare bojareka're:
—Jerusalénrãja mija imabe ruᵽu. Maᵽaki Tuᵽarãte mijare bojaeka uᵽakaja Esᵽíritu Santore mijare kiᵽũatarãñu. Suᵽa imarĩ õ'õrãja kire mija ta'abe. Koᵽakaja mijare yibojaroyiraᵽaka ã'mitiriroyiraᵽarã mija ime. Mamarĩ ᵽuri okoaᵽi takaja ruᵽuko'a ᵽo'imajare Juanre jũjeka. Maekaka ᵽuri no'ojĩrãmarĩaja Esᵽíritu Santore Tuᵽarãte mijare ña'ajããrãñu kiyaᵽaika uᵽakaja mija imawãrũokaro'si,— kika wãrũekarãte kẽrĩka.
Mabo'ikakurirã Jesúre a'rika
Ĩ'rãrĩmi ate Jesúka rẽrĩtirã ikuᵽaka kire narĩka:
—Yija ĩᵽamaki, “Maekaka ᵽuri Romatatarãte ᵽoatatirã Israel ka'iakarãre yijã'merãñu Tuᵽarãte ᵽũataekaki imarĩ”, ¿yaje meñu je'e?— kire narĩka.
Suᵽa naᵽakã'ã ikuᵽaka nare kẽrĩka:
—Marãkã'ã baatirã mija õrĩrũkimarĩa sime. Maᵽaki Tuᵽarã ĩ'rĩkaja sõñuka. I'suᵽaka simako'omakaja Esᵽíritu Santore mijare ña'rĩjãirãka ᵽoto, okajãjia mija jarirãñu. I'suᵽaka jariwa'ri aᵽea wejearã a'ritirã, yika imaekarã imarĩ, yimajaroka nare mija bojarãñu. Jerusalénrã, Judeaka'iarã, Samariaka'iarã, suᵽabatirã ritatojo wejearekaoka, yimajaroka mija bojarijarirãñu,— nare kẽrĩka.
I'suᵽaka nare kẽrĩka be'erõ'õ, kire nayoiyukã'ãja, mabo'ikakurirã ke'rika. Oko ũmakakarã keyawa'rika ᵽoto koᵽakaja kiõiberika. 10 Ke'ᵽakã'ã wejeᵽemarãja nañakoarika. I'suᵽaka nimekã'ãja ikuᵽarõ'õᵽiji ĩ'ᵽarã ángelrãka boia jariroaka jããekarã naᵽõ'irã ᵽemakotowirirĩkaekarã. 11 Toᵽi ikuᵽaka nare narĩka:
—Galileakarã, wejeᵽemarãja mija ñakoaria'si mae. Mijaka imaroyiraᵽaki mabo'ikakurirã Tuᵽarãte kire e'emiamaka mija ĩaikijioka toᵽi mija ᵽõ'irã etarãki ate ke'yu uᵽakajaoka,— nare narĩka.
Judaswãsa õ'torã Matíare ne'eka
12 Olivos wãmeika ᵽusiarã nimaeka aᵽóstolrãka. I'sia be'erõ'õ Jerusalénrã naᵽe'rika mae, nimaekarõ'õᵽi koyikuriji simaeka simamaka. 13 Wejearã eyatirã wi'iarã neyaeka. Ĩmika wi'iareka mirĩwa'ritirã, kurarakarã ĩ'rãkõ'rĩmatorãja neyaeka. Ikuᵽati nimaeka torã eyaekarã: Ᵽedro, Juan, Santiago, Andrés, Feliᵽe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo maki Santiago. Suᵽabatirã aᵽerã imaekarã Simón Celote, suᵽabatirã Santiago maki Judas. 14 Jesús be'erõ'õkarã, kiᵽako María, suᵽabatirã aᵽerã rõmijãᵽitiyika ĩ'rãkõ'rĩmatorãja narẽrĩroyika ĩ'rĩka uᵽakaja ᵽuᵽajoawa'ri Tuᵽarãka jairã.
15 I'suᵽaka nabaaroyika ᵽoto Jesúre ã'mitiriᵽẽarĩ naka narẽrĩroyika, ciento veinte rõ'õjĩrã ᵽo'imaja nimaeka. Ĩ'rãkuri i'sirakamarã watoᵽekaᵽi mi'mirĩkatirã ikuᵽaka Ᵽedrore nare bojaeka:
16 —Wãtaka ñoñurã, mija ã'mitiᵽe. Bikija mañeki David imaroyikaki Esᵽíritu Santore kire ãᵽakã'ã, Jesúre nañi'aerã Judare bojajããrũkiakaka, kio'oeka. 17 Mia je'e, yijakakiji Judare imakoᵽeroyiraᵽe. Jesúka yija imaokaro'si yijare kiwã'maeka uᵽakaja kiwã'maekaki. 18 (I'suᵽaka imariᵽotojo niñerũ yaᵽawa'ri Jesúre kibojajããraᵽe. Kibojajããraᵽaka waᵽa mirãka kiᵽe'ataraᵽakaᵽi ka'ia nawaruaraᵽe. Sarã mae kiruᵽuko'aᵽi ña'rĩtirã, kiñe'mea kijãwataraᵽe kitaᵽisia ᵽoriᵽateribaka. 19 I'suᵽaka kibaaeka ã'mitiritirã, Acéldama Jerusalénkarãre sawãmejĩ'aeka i'sia ka'ia. Nokaᵽi, “Riweka'ia”, ãrĩrika simaeka).* Probablemente la información en versículos 18 y 19 no fue dicho por Pedro, sino es añadida por Lucas, el escritor para ayudar el lector entender que pasó a Judás. 20 Ikuᵽaka Davidre bikija o'oeka:
“Baiᵽarãmarĩa wi'ia jariwa'rirãka sarã imaekakite a'ritaᵽawa'rika simamaka. Aᵽika etatirã sarã imaberijĩki.”
Toᵽi ᵽuri,
“Aᵽika o'atirã kiba'iraberũ”, ãrĩwa'ri David imaroyikakite o'oeka uᵽakaja Judare baaeka.
21-22 I'suᵽaka kibaaeka simamaka kire o'arika sime mae. Mia, maiᵽamaki Jesúre maᵽõ'irã imaroyiraᵽaka ᵽoto makaja imaroyiraᵽakite ma'eye'e. Juanre ruᵽuko'a Jesúre jũjemaka ĩaekaki, mabo'ikakurirã Jesúre a'rikarõ'õjĩrã maka imaroyiraᵽaki kimajĩñu. Suᵽabatirã reyariᵽotojo õñia Jesúre jariᵽe'rika be'erõ'õ kire ĩaekakioka kimarãkareka jia simarãñu,— Ᵽedrote nare ãrĩka.
23 Torãjĩrã mae, ĩ'ᵽarã torã imaekarãte nawã'maeka. “José, Matíasᵽitiyika nime jia ᵽuᵽakirã”, narĩka. José Barsabás kiwãmea imako'omakaja aᵽewãme Justo kire narĩka. 24-25 Torãjĩrã mae,
—Yija ĩᵽamaki Jesús, mi'i imaki ritaja ᵽo'imajare ᵽuᵽajoaika õñuka. I'suᵽaka simamaka “Ĩ'ĩ kime Judas õ'toarã o'arũkika mijaka wãrõrimaji”, ãrĩwa'ri yijare miõrĩrũjebe. Mia je'e, Judas ᵽuri yijare a'ritaᵽaraᵽaki ba'iaja baarika yaᵽawa'ri. Suᵽa imarĩ maekaka ba'iaja baariwaᵽa tiyibeyurõ'õrã kime,— kire narĩka.
26 Suᵽa imarĩ José wãmea ãtarã no'ojĩ'aeka, suᵽabatirã Matías wãmea aᵽorã. Toᵽi mae jotoarã jããtirã, sanajãjeeka mamarĩ ña'rĩrãñuo ĩaokaro'si. Sĩatirã, “Matías kime Tuᵽarãte wã'maiki”, narĩka. Torãjĩteᵽi ĩ'ᵽoũ'ᵽuarãe'earirakamakiro'si kijarika mae.

*1:19 Probablemente la información en versículos 18 y 19 no fue dicho por Pedro, sino es añadida por Lucas, el escritor para ayudar el lector entender que pasó a Judás.