19
Kpîpî te u danêmbum
Mak 10:1-12
Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yi danêmbum a kêlî ngê, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii Nkálili Wee a kuwo ngópu, Njuda Wee u kwo mî lee dniye, Njódan mbwááni mê ngmêê ngópu, Pédiya Wee u kwo mî taa dniye. Pi yilî tp꞉oo témi tap knî y꞉oo dnye yâmuyâmu dé. Pwopwokopwe yoo n꞉ii u kwo ńuw꞉o tumo, Yesu ngê pyi too.
Pádisi yoo u kwo ngmê loo, u yi y꞉e doo kwo, Yesu danêmbum têdê nmî dóó, kwo, Nmî dêêpî kópu dyuu lónté a kwo, kwo, u ntââ mââ ngê kópu yilî yintómu yi l꞉êê dîy꞉o u kpâm wa kpîpî? Yesu ngê yepê, Kópuni puku yedê a tóó dmyongê kp꞉aa ngópu? Yepê, Mwiyémwiyé dini ghi ngê, Chóó Lémi ngê pyââ mââ l꞉âmo doo, yepê, Noko mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya. * Gen 1:27 Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o mââ u pye mî yi kêlê dpo pwii, u kpâm k꞉ii ngmidi ngê dpî pyaa knî. * Gen 2:24; Epeso 5:31 Yepê, Wod꞉oo yéé yepe daa miyó a tóó, ngmênê mu ngmidi. Yepê, Cha cha n꞉ii Chóó Lémi ngê dpo kââdî dê, pi ngê d꞉uudpî chámê dê. Pádisi knî y꞉oo Yesu ka kwo, Lukwe dîy꞉o Mósisi ngê ala dêêpî kópu dyuu nmo a kpo, apê, Mââ ngê u kpâm dî kpîpî knomomê, u kópu dyuu dpî d꞉êê ngê, u kwo dpî y꞉ee ngê, u ngwo dpî dy꞉ââ ngê. Yesu ngê yepê, Mósisi ngê yi kópu nmye mu d꞉êê ngê, mu kópu u dîy꞉o nmyi kpâm knî ye vyuwo dnyinté nmyi lama a tóó, Chóó Lémi u dnye dnyinté my꞉ee nyêmî ngópu. Yepê, Ngmênê mwiyékmîntoo Chóó Lémi ngê u yi u ngwo dêpwo kwo, Mââ ngê u kpâm choo kpîpîkpîpî. Yepê, Ala kópu nmye n꞉aa tpapê, pini n꞉ii u kpâm u tumu mââ daadî ya, yi pini ngê u kpâm kîngî kpîpî, kn꞉aa pyópu kîmungê nya. Yepê, Wa kpîpî knomomê, kn꞉aa pyópu muwa nya knomomê, ye daa yééyéé u kópu ayi d꞉uu, ngmênê pyââ ti u kópu ayi d꞉uu.
10 Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo Yesu ka kwo, Mumdoo cha cha yi kópu dyuu yinté a kwo knomomê, ye pi ngê pyââ kîmungê nya. * 1 Kódin 7:1-2,7-9 11 Yesu ngê yepê, M꞉aa u kópu wunê nmye kîdî vyi, nmyedê, Mââ u pye mî yi kêlê dpo pwii, u kpâm k꞉ii ngmidi ngê dpî pyaa knî. 12 Yepê, Ngmênê pi woni knî y꞉e yi kópu doo u ntââ, d꞉uudpî yéé dmi. Yepê, Knî ngmê yinté a taa dniye, knî ngmê pi knî y꞉oo doo u ntââ ngê dpî pyódu t꞉oo, knî ngmê a p꞉uu dpodo u l꞉êê dîy꞉o d꞉uudpî yéé dmi. Yepê, N꞉ii ka yi kópu u ntââ, yi pini ngê choo d꞉uud꞉uu.
Pi knî y꞉oo yi tp꞉ee dmââdîma Yesu ka u ngwo ńuw꞉o tumo
Mak 10:13-16; Luukî 18:15-17
13 Pi knî y꞉oo Yesu ka yi tp꞉ee dmââdîma ńuw꞉o tumo, apê, Kóó yi mbêmê nyi yé ngê, yi l꞉êê dîy꞉o myechoo ngêpê. Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi kópu ye kwódu ngópu, 14 ngmênê Yesu ngê yepê, A ka a ńuw꞉o teńe, ye namê kwódu yé, mu kópu u dîy꞉o tp꞉ee dmââdîma ntee yéli Chóó Lémi ngê chóó adî y꞉enê dé. 15 Wod꞉oo Yesu ngê kêê yi mbêmê doo yiyé, yi l꞉êê dîy꞉o myedoo ngêpê. U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu yoo yi k꞉ii kada a y꞉ee ngópu.
Ndáápi ngmê u danêmbum
Mak 10:17-31; Luukî 18:18-30
16 Pi ngmê Yesu ka loo, u kwo póó wo, kwo, Mââwe. Kwo, Ló kópu mb꞉aa ngmanî d꞉uu, ghê kamî u ngwo anê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu? 17 Yesu ngê kwo, Lukwe dîy꞉o kópu mb꞉aa p꞉uu a ka chi póó. Kwo, Pi chóó mb꞉aamb꞉aa ngê daawa pyódu, Chóó Lémi mu ngmidi yi mb꞉aamb꞉aa. Kwo, Ghê kamî u pyw꞉êmî u yi ṉga choo kwo knomomê, ye Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu chi chââchââ. 18 Yi pini ngê kwo, Ló dêêpî kópu knî yi p꞉uu a ka nye mbumu? Yesu ngê kwo, Pi nangmê vy꞉a, pi u kuwó nangmê pwiyé, pi u tpile nangmê t꞉âmo, pi nangmê yipe, pi nangmê dóó, * Ex 20:12-16; Deut 5:16-20; Lev 19:18; Lóma 13:9 19 m̱ye m̱î chi chââchââ dê. Kwo, Ṉ́yóó ṉuu ghi ṉódo ntee a tóó, yoo yi nuu ghi dmi ṉódo yinté myechoo ya. 20 Yi pini ngê kwo, Yi kópu dyuu n꞉aa chââchââ too, ló kópu ngmê ngê doo u ntââ ngê n꞉aa tóó? 21 Yesu ngê kwo, U yi ṉga a kwo, nyimo, D꞉ud꞉umbiy꞉e u ntââ mbêmê nî yââ, kwo, ye chi lêpî, kwo, tpile yilîni ngópu a tóó, ngópuch꞉anê knî ye nyi yéépi, yed꞉oo dpo ngm꞉êê nédi, cha a yâmuyâmu nê, kwo, ya mb꞉aa mbóó p꞉uu u ngwo anyimo pyw꞉oo. 22 Dini ghi n꞉ii ngê yi pini ngê yi kópu nyongo, u gha dono ngê pyodo, apê, A tpile yilî angênté anî yêê, wod꞉oo Yesu a kuwo ngê, mu kópu u dîy꞉o ndáápi ndîî, u tpile yilî.
23 Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, N꞉ii ndáápi ndîî, a maa p꞉uu paa dpodo ndîî ngê u kwo wa pyódu, Chóó Lémi kóó k꞉oo angênté amî ghê. 24 Yepê, Ala kópu mye ny꞉ee yó. Yepê, Mbwêmê ndîî, tee kn꞉ââ puu u mênê daawa kee, yepê, myenté Chóó Lémi kóó k꞉oo ndáápi d꞉uudpî ghê. 25 P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, ghê yi mênê ghipé wo, noko yepê, Wu lónté kópu? Noko yepê, Ndáápi yoo Chóó Lémi kóó k꞉oo daangmêwa ghê knomomê, ye n꞉uu ngmê u ntââ y꞉i amî ghê? 26 Yesu ngê doo y꞉enê dé, yepê, Doo u ntââ Chóó Lémi kóó k꞉oo pi chóó daangmêmî ghê, ngmênê Chóó Lémi chóó u ntââ, pi chóó kóó k꞉oo wa kââ. Yepê, Kópu yilî yintómu Chóó Lémi u ntââ.
27 Pita ngê Yesu ka kwo, Mââwe. Kwo, Tpile yilî yintómu nmo kuwo ngê, anmînê yâmuyâmu ngi. Kwo, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ló kópu ngmanmo pyw꞉oo? 28 Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê tpile yilî yintómu kamî ngê anî pyódu té, yi ngwo a pi ndîî ngê wa pyódu, pi yintómu yi kada pini ngê anê pyódu, mu kópu u dîy꞉o nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê. Yepê, Yi ngwo Yisîléli tpémi yi yoo dyêêdî y꞉a mê miyó wanmyi y꞉enê dé, mu kópu u dîy꞉o nmyinê yâmuyâmu nê. * Tpyuu 4:4 29 Yepê, Pini n꞉ii ngê a l꞉êê dîy꞉o u p꞉aa dpo kuwo, u tîdê mbwó yoo dpo kuwo té, u pye mî dpo kuwo dê, u tp꞉ee dmââdîma dpo kuwo té, u yâpwo têdê dmi myedo kuwo té, yepê, yi pini ngê yinté tpile mê yilî amêdê pyw꞉oo. Yepê, Pini n꞉ii ngê a kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o tpile ngmidi wa a kuwo, yepê, yi pini ngê yinté tpile mê yono y꞉a amêdê pyw꞉oo. Yepê, Mu dini ghi ngê yi pini ngê ghê kamî amînê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. 30 Yepê, Kada yéli mê kuwó, kuwó yéli mê kada. Yepê, Ala ngwo ndáápi yoo kada a wee, ngmênê dîyo kuwó amêdê ghê dmi.

*19:4: Gen 1:27

*19:5: Gen 2:24; Epeso 5:31

*19:10: 1 Kódin 7:1-2,7-9

*19:18: Ex 20:12-16; Deut 5:16-20; Lev 19:18; Lóma 13:9

*19:28: Tpyuu 4:4