16
Póól u nd꞉uu tpapê
Pyópuni ngê ala pweepwee pee nmye wunê ńeńe, u kakêmê nmye nînê chámêchámê. U pi Pipi, Yesu u yoo n꞉ii Sénkîdiya a pyede té, yi ngêêpî módó ngmê. Nmyi vy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê choon꞉aa kwo, mu kópu u dîy꞉o mye Yesu u yoo vy꞉o pyópu ngmê. Dpodoni p꞉uu adî dpodo, dpî ngee yó, mu kópu u dîy꞉o, pi yilî doo ngêêpî, myedoo ngêêpî nê.
Akwila cha ye a mb꞉aamb꞉aa dpî y꞉ee yó. * Dpodo 18:2,26 Yi pini cha yi k꞉ii Yesu Kédisu p꞉uu nipi nmee dpodo, y꞉oo dyé noo, a l꞉êê dîy꞉o pî vya dumo. A gha vy꞉o mwânînê kwunokwuno dê, Yesu u yoo vy꞉o yélini yi vy꞉o dpîmo dpodo, yi yéli y꞉oo myewunê kwunokwuno d꞉oo. Yesu u yoo yélini yi pini cha yi ngomo k꞉oo wunê wó ngê, yi yéli ye a mb꞉aamb꞉aa myoo y꞉ee yó.
A pyipe mb꞉aa Epánitas ka a mb꞉aamb꞉aa dpî y꞉ee yó, pini n꞉ii Yesu ka mwiyé kêlîmî mbê wo, Esiya Wee u kwo. * 1 Kódin 16:19 Méli ka a mb꞉aamb꞉aa dpî y꞉ee yó, pyópuni nmyi vy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê doo dpodo. Andîdonikas pini dê Njuniyas ye a mb꞉aamb꞉aa myoo y꞉ee yó, Nju pi n꞉ii dê yi k꞉ii mbwa k꞉oo nmee kwo. Pi yilî yi lama a tóó, yi pini dê Yesu u dyépi dê. Yesu u yoo vy꞉o ghêlî dîpî ghê wo, u ngwo a ghê knopwo.
Nmî Lémi u yoo vy꞉o a pyipe mb꞉aa ngmê, Ambîliyatus, a mb꞉aamb꞉aa u kwo dpî y꞉ee yó. Pini n꞉ii k꞉ii nmî Lémi p꞉uu nipi nyipu dpodo, Udîpanus, a mb꞉aamb꞉aa u kwo dpî y꞉ee yó, a pyipe mb꞉aa, Stakis, a mb꞉aamb꞉aa u kwo myoo y꞉ee yó. 10 A mb꞉aamb꞉aa Apeles ka dpî y꞉ee yó, pini n꞉ii k꞉omo tpile Yesu u l꞉êê dîy꞉o dnyimo kpadakpada, ngmênê Yesu myedaa mb꞉ii ngê. Adistopulas p꞉uu yéli ye a mb꞉aamb꞉aa myoo y꞉ee yó. 11 Helodiyon ka a mb꞉aamb꞉aa dpî y꞉ee yó, pini n꞉ii Nju pi. Nasisas mupwoknî yi vy꞉o yélini Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye, a mb꞉aamb꞉aa ye myoo y꞉ee yó.
12 Nmî Lémi u dpodo módó dê, Tîdaipósa pyópu dê Tîdaipána, a mb꞉aamb꞉aa ye dpî y꞉ee yó, a tîdê mb꞉aa Pêsîs ka a mb꞉aamb꞉aa myoo y꞉ee yó, pyópuni nmî Lémi p꞉uu dpodombiy꞉e dpîmo dpodo. 13 Nmî Lémi u dpodo pyu mb꞉aa, Lupas, a mb꞉aamb꞉aa u kwo dpî y꞉ee yó, u pye ka a mb꞉aamb꞉aa myoo y꞉ee yó, pyópuni ngê tp꞉oo ntee pini ngê pyódu noo. * Mak 15:21 14 Ala yéli ye a mb꞉aamb꞉aa dpî y꞉ee yó, Asinkîditus ngmê, Pîlikon myomo, Hêêmis pyolo, Patîdópes podo, Hêêmas limo, nmî mbwó yoo yélini yi vy꞉o a kwo mye yi k꞉ii, a mb꞉aamb꞉aa ye myoo y꞉ee yó. 15 Ala yéli ye a mb꞉aamb꞉aa myoo y꞉ee yó, Pilolokas ngmê, Njuliya myomo, Nédiyas lémi pyolo podo, Olimbas limo, myenté Chóó Lémi u yoo yélini yi vy꞉o a kwo, a mb꞉aamb꞉aa ye myoo y꞉ee yó.
16 Numo kóó dmyinê mgîmîmgîmî dé. Yesu u yoo ala wee u kwo yélini a kwo, yi mb꞉aamb꞉aa nmye myedê dy꞉ââ ngmê. * 1 Kódin 16:20; 1 Pita 5:14
Pi dódó pyu yoo yi danêmbum
17 A tîdê mbwó yoo, ala kópu a ny꞉ee yó. Pi ngê chóó u nuw꞉o ghi mbêmê kîngî chámê nmyo, nmyi kêlîmî myekîngî dyênê. Pini n꞉ii ngê yinté kópu nmye choo d꞉uud꞉uu, yi pini dmyina a kuwokuwo. Yesu u kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê nmyi ndê ngópu. Pini n꞉ii ngê u yi adî kwo, Yi kópu nî ngmêê té, yi pini mêdmyina a kuwokuwo. * Taitas 3:9-10 18 Pini n꞉ii ngê yinté kópu a d꞉uud꞉uu too, daa nmî Lémi Yesu Kédisu p꞉uu a dpodo yédi, chóó p꞉uu a dpodo yédi. Yi pini ngê kópu mb꞉aa yilî dpî vyi, yoo k꞉omo ngê a chaa kîgha ngê, yélini daa nuw꞉o pyu yoo, dpî dóó té. * Pilipay 3:19; 2 Pita 2:3 19 Pi yintómu yi lama a tóó, Yesu p꞉uu kópu mb꞉aa dpodombiy꞉e nmyi mgîmî ngópu. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dê pyódu. U ya a nga a kwo, Kópu mb꞉aa d꞉uud꞉uu nmyi lama mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya, ngmênê dono d꞉uud꞉uu nmyi lama kîngî ya. * Lóma 1:8 20 K꞉omo tpile Setan ngê pi dódó pyu yoo nmyi vy꞉o wa a dy꞉ââ té, ngmênê Chóó Lémi ngê nmyi ya mb꞉aa u yi a kwo, wa ngee nmyo, pi dódó pyu yoo nmyi dódó ngê lîmîlîmî ngê wa dêê dmi. Nmî Lémi Yesu ngê u módó yeedeyeede ngê choo a ngêêpî nmyo. 21 Pini n꞉ii u k꞉ii nye dpodo mo, Timoti, yi pini ngê u mb꞉aamb꞉aa nmye myeda dy꞉ââ. A pyipe Nju pi pyile knî y꞉oo yi mb꞉aamb꞉aa nmye myedê dy꞉ââ ngmê, yi pi dmi Lusiyas ngmê, Njeson myomo, Sosipatê pyolo. * Dpodo 16:1-2
22-23 Pini n꞉ii u ngomo k꞉oo n꞉aa kwo, u pi Nkayas, yi pini ngê u mb꞉aamb꞉aa nmye myedê dy꞉ââ. Yesu u yoo yélini ala p꞉aani a pyede, Nkayas u ngomo k꞉oo a dapwadódó nyédi. Ala p꞉aani ndîî u ndapî pini n꞉ii ngê a y꞉enê, Edastas, nmî mbwó Kwótas k꞉ii, yi mb꞉aamb꞉aa nmye myedê dy꞉ââ ngmê. * 1 Kódin 1:14
24 Nê Têêtiyas, Póól ngê kópuni yilî nmye dê vyi té, a chóó d꞉a d꞉êê té. A mb꞉aamb꞉aa nmye myenînê dyede.
Chóó Lémi u chaa kîgha
25-26 Chóó Lémi chaa kîgha koo. Dye ghi yintómu doo a ya, chedê ngê daawa pyódu. Chóó Lémi u ntââ a kópu dyuu ka nmyi kêlîmî dmi yinê pî kaa, Yesu Kédisu u kópu dyuu nmyi mênê yinê myedpî kaa. Kópu ndîî n꞉ii Yesu ngê a d꞉uu ngê yi kópu ghêlî daa pyodo, tumu kópu ngê mwiyé doo a ya, m꞉ââ yilî yi k꞉oo pi knî yi lama dêpwo a ya, ngmênê Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo mgo vy꞉o dnya a y꞉enê, p꞉uu dnyimo a mgongo, u ngwo dnyimo a d꞉êê. Chóó Lémi u kópu mbêmê yi tumu kópu ala dini ghi ngê d꞉umo pywálî, u komo kapî pyu knî y꞉oo kópuni a d꞉êê tumo, Yesu ngê yi kópu yinê ntiye too. Dyámê ghi yintómu yi mbêmê pi knî ye yi tumu kópu nmo tpapê, mu kópu u dîy꞉o pi yilî yintómu Chóó Lémi ka choo kêlîmî, u dnye myedny꞉oo nyêmî. * Kîlosa 1:25-26 27 Chóó Lémi mu ngmidi u nuw꞉o u ntââ yi kópu dpî d꞉uu, tp꞉oo Yesu Kédisu u l꞉êê dîy꞉o chóó u ngwo u kwo a kââdî nmoo. Chaa kîgha koo, chedê ngê kîngî pyódu. Ye ndîî kópu.
Wu u dî. * 1 Tim 1:17

*16:3: Dpodo 18:2,26

*16:5: 1 Kódin 16:19

*16:13: Mak 15:21

*16:16: 1 Kódin 16:20; 1 Pita 5:14

*16:17: Taitas 3:9-10

*16:18: Pilipay 3:19; 2 Pita 2:3

*16:19: Lóma 1:8

*16:21: Dpodo 16:1-2

*16:22-23: 1 Kódin 1:14

*16:25-26: Kîlosa 1:25-26

*16:27: 1 Tim 1:17