Main Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yehezkiel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

22:1 Dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya:

22:2 Maka engkau, hai anak Adam! engkau hendak membenarkan hal negeri yang mabuk darah itu? engkau hendak membenarkan halnya? Jangan, melainkan beritahulah mereka mereka itu segala perbuatannya yang keji itu!

22:3 Katakanlah: Demikianlah firman Tuhan Hua: Hai negeri, yang menumpahkan darah di tengahnya, sehingga sudah sampai masanya, dan yang membuat berhala tahi akan lawan dirinya hendak menajiskan dirinya!

22:4 oleh darah yang telah kautumpahkan itu, engkau juga bersalah, dan oleh berhala tahi yang telah kauperbuat itu, engkau juga dinajiskan, dan kaudatangkan harimu dan kausampaikan tahunmu; maka sebab itu Aku menyerahkan dikau kepada segala orang kafir akan kecelaan dan kepada segala negeri akan sindiran.

22:5 Segala orang yang hampir dan yang jauh dari padamu itu mengolok-olok akan dikau, hai engkau yang keji namamu dan yang penuh dengan durhaka.

22:6 Bahwasanya di dalammu segala penghulu Israel sengaja menumpahkan darah, masing-masing sekadar kuasanya.

22:7 Di dalammu juga dihinakannya ibu bapa dan dianiayakannya orang dagang dan disengsarakannya anak piatu dan perempuan janda!

22:8 Bahwa segala benda-Ku yang suci itu sudah kaucelakan dan segala sabat-Ku sudah kauhinakan.

22:9 Di dalammu telah ada pengumpat dan pengasut akan menumpahkan darah, dan di dalammupun orang makan di atas gunung-gunung, dan dibuatnya beberapa berapa perkara yang keji di dalammu juga.

22:10 Di dalammu sudah ditelanjangkannya kemaluan bapanya dan digagahinya perempuan yang cemar kainnya,

22:11 dan dibuatnya perkara yang keji dengan bini kawannya dan orang lain sudah menajiskan menantunya perempuan dengan tiada malu; dan orang lain pula di antaramu sudah menggagahi saudaranya sendiri, yang sebapa dengan dia.

22:12 Dan di antaramu orang makan suap akan menumpahkan darah; engkau suka mengambil rubiah dan laba yang keji dan mengisap darah samamu manusia, tetapi akan Daku engkau lupa; demikianlah firman Tuhan Hua!

22:13 Bahwasanya Aku sudah bertampar tangan oleh karena kekikiran yang telah kaulakukan dan oleh karena utang darah yang di tengahmu.

22:14 Adakah hatimu senang, adakah tanganmu cukup kuat pada hari yang Kusediakan bagimu kelak? Bahwa Aku ini, Tuhan, yang berfirman dan yang menyampaikan dia juga.

22:15 Karena Aku mencerai-beraikan kamu kelak di antara segala orang kafir dan menghamburkan kamu ke dalam segala negeri; pada masa itu Kulalukan hal najismu itu dari padamu.

22:16 Dan engkaupun akan membilang dirimu najis di hadapan mata segala orang kafir, dan akan diketahui olehmu bahwa Aku ini Tuhan!

22:17 Dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya:

22:18 Hai, anak Adam! bahwa bangsa Israel telah jadi bagi-Ku akan sanga; mereka itu sekalian tembaga dan timah putih dan besi dan timah hitam, dan di tengah-tengah dapur mereka itu sanga perak adanya.

22:19 Maka sebab itu, demikianlah firman Tuhan Hua: Tegal kamu sekalian sudah menjadi sanga, sebab itu sesungguhnya Aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yeruzalem.

22:20 Seperti orang mengumpulkan perak dan tembaga dan besi dan timah hitam dan timah putih di tengah-tengah dapur, sambil menghembuskan api kelilingnya hendak menghancurkan dia, demikianpun Aku akan mengumpulkan kamu kelak dengan murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku, dan menghancurkan kamu di dalam dapur.

22:21 Bahkan, Aku akan mengumpulkan kamu dan menghembuskan api kehangatan murka-Ku kelilingmu, dan kamupun akan dilebur di tengah-tengahnya;

22:22 seperti perak dilebur di tengah-tengah dapur, demikianpun kamu akan dilebur di tengah-tengahnya, dan akan diketahui olehmu, bahwa Aku ini, Tuhan, sudah mencurahkan murka-Ku kepadamu!

22:23 Dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya:

22:24 Hai anak Adam! katakanlah kepadanya: Engkaulah suatu tanah yang tiada ditebas dan yang tiada dihujani pada hari murka.

22:25 Mufakat nabi-nabi yang di tengahnya itu laksana singa yang mengaum-aum sambil merampas mangsanya; mereka itu menelan jiwa orang dan dirampasnya harta benda yang indah-indah, dan diperbanyakkannya perempuan janda di dalamnya.

22:26 Segala imamnyapun menggagahi taurat-Ku, dan menajiskan segala benda-Ku yang suci; tiada dibedakannya antara haram dengan halal, dan tiada diketahuinya bedanya antara yang najis dengan yang tahir, tambahan pula dikatupkannya matanya akan segala sabat-Ku, dan Akupun dihinakan di tengah-tengah mereka itu!

22:27 Maka segala penghulu yang di tengahnya itu bagaikan serigala yang merampas mangsanya, mereka itu menumpahkan darah, mereka itu membinasakan jiwa hendak mencahari laba yang keji.

22:28 Maka nabi-nabinyapun melaburkan semuanya akan mereka itu dengan kapur, dipertangguhkannya mereka itu dengan khayal penipu dan ramal dusta, katanya: Demikianlah firman Tuhan Hua! maka tiada juga Tuhan berfirman.

22:29 Bahwa segala anak bumi itu menganiaya dengan gagahnya dan merampas dengan gelojohnya dan disengsarakannya orang miskin dan papa dan dianiayakannya orang dagang dengan tiada semena-mena.

22:30 Maka di antaranya Kucahari akan seorang yang membangunkan pagar tembok, dan yang berdiri di celah pagar di hadapan hadirat-Ku akan baiknya negeri itu, supaya jangan Aku membinasakan dia, tetapi akan seorangpun tiada Kudapati.

22:31 Maka sebab itu Aku mencurahkan murka-Ku kepadanya dan Kuhabiskan mereka itu dengan api kehangatan amarah-Ku, dan Kubalaslah jalannya kepada kepalanya, demikianlah firman Tuhan Hua!

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com