Main Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yehezkiel 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

24:1 Sebermula, maka datanglah firman Tuhan kepadaku pada tahun yang kesembilan, bulan yang kesepuluh dan pada sepuluh hari bulan itu, bunyinya:

24:2 Hai anak Adam! suratkanlah olehmu nama hari ini, betul hari ini juga; maka betul pada hari ini juga raja Babil mulai mengepungi Yeruzalem.

24:3 Dan hadapkanlah kepada bangsa yang bantahan itu suatu perumpamaan, katakanlah kepadanya: Demikianlah firman Tuhan Hua! Jerangkanlah periuk di atas api, jerangkanlah dia, tuanglah air ke dalamnya,

24:4 bubuhlah dalamnya akan segala penggal-penggal itu bersama-sama, yaitu segala penggal yang baik, paha yang di belakang dan paha yang di depan, penuhilah akan dia dengan tulang-tulang yang bersumsum,

24:5 ambillah dari pada kawan binatang barang yang pilihan dan pasanglah di bawahnya suatu pancaka dari pada tulang-tulang, didihkanlah dia sampai berbual-bual, dan biarlah segala tulang-tulangpun direbus dalamnya.

24:6 Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Hua: Wai bagi negeri yang mabuk darah itu! ia itu suatu periuk yang karatnya sudah makan dalam dan tiada boleh dikeluarkan: Ambillah sepenggal-penggal dari dalamnya, maka tiada juga dibuang undi atasnya.

24:7 Karena adalah darah di tengah-tengahnya; ditumpahkannya pada bukit batu yang gundul; tiada ditumpahkannya pada bumi, supaya ditudungi dengan abu akan dia,

24:8 hendak membangkitkan kehangatan murka dan hendak membalas amat sangat, maka Kutumpahkan darahnyapun pada bukit batu yang gundul, supaya jangan ditudungi akan dia!

24:9 Maka sebab itu, demikianlah firman Tuhan Hua: Wai bagi negeri yang mabuk darah itu! Baiklah Aku membesarkan pula pancaka itu!

24:10 Bawalah akan kayu lagi, galakkanlah api itu, supaya hancurlah segala daging habis menjadi bubur, dan dibakar habis-habis akan segala tulang-tulang itu!

24:11 Setelah itu letakkanlah dia di atas bara api dengan hampanya, supaya panaslah ia dan tembaganyapun panas merah, kalau-kalau cemar yang di dalamnya itu hancur dan lalu dari padanya dan karatnyapun habislah.

24:12 Tetapi cuma-cuma juga orang berlelah! karatnya sudah makan terlalu dalam, tiada boleh dilalukan dari padanya, lagi di dalam apipun tahan karatnya.

24:13 Di dalam kecemaranmu adalah jahat dengan sengajanya, sebab itu kecemaranmu tiada boleh disucikan, jikalau Aku menyucikan dikau sekalipun; dan lagi tiada juga engkau akan disucikan sebelum sudah Aku menimpakan kepadamu kehangatan murka-Ku!

24:14 Bahwa Aku ini, Tuhan, sudah berfirman begitu, maka ia itu akan sampai juga, dan Aku akan membuatnya; Aku tiada alpa atau menaruh sayang atau bersesal; melainkan dihukumkan orang kelak akan dikau sekadar segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu yang jahat itu, demikianlah firman Tuhan Hua!

24:15 Arakian, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya:

24:16 Hai anak Adam! bahwa sesungguhnya Aku akan mengambil dari padamu kekenangan matamu oleh suatu bala, tetapi janganlah engkau meratap atau menangis atau bercucuran air matamu.

24:17 Berdiamlah dirimu dari pada meraung dan jangan engkau berbuat perkabungan akan orang mati; kenakanlah destar pada kepalamu dan kasut pada kakimu; janganlah engkau menudungi mulut dan janggutmu atau makan hidangan orang lain.

24:18 Hata, maka pada keesokan harinya, apabila aku hendak berkata-kata kepada orang banyak itu, maka pada malam itu biniku sudah mati; lalu pada keesokan harinya kuperbuatlah seperti yang sudah dipesan kepadaku.

24:19 Maka kata orang banyak itu kepadaku: Tiadakah engkau memberi tahu kami apa artinya engkau berbuat demikian?

24:20 Lalu kataku kepadanya: Bahwa firman Tuhan sudah datang kepadaku, bunyinya:

24:21 Katakanlah olehmu kepada bangsa Israel: Demikianlah firman Tuhan Hua: Bahwasanya Aku akan menajiskan tempat kesucian-Ku, yaitu kemuliaan kuatmu dan kekenangan matamu dan yang dirindukan hatimu, dan segala anakmu laki-laki dan perempuan, yang telah kamu tinggalkan di belakang itu akan rebah dimakan pedang.

24:22 Pada masa itu kamu akan berbuat seperti perbuatanku sekarang ini, tiada kamu akan menudungi mulut dan janggut dan tiada makan hidangan orang lain.

24:23 Dan kepalamu akan berdestar dan kakimupun akan berkasut, dan tiada kamu akan meratap atau menangis, melainkan kamu akan tenggelam dalam kesalahanmu dan berkeluh kesah seorang kepada seorang!

24:24 Demikianlah Yehezkiel ini jadi bagimu akan suatu tanda alamat; seperti yang telah dibuatnya demikianpun kamu akan berbuat; maka apabila sudah sampai masanya akan diketahui olehmu bahwa Aku ini Tuhan Hua!

24:25 Maka engkau, hai anak Adam! bukankah akan jadi ini, pada hari Aku melalukan dari padanya kemegahannya dan kesukaannya dan perhiasannya dan kekenangan matanya dan yang dirindukan hatinya, segala anaknya laki-laki dan perempuan;

24:26 bukankah pada hari itu seorang yang sudah lari berlepas dirinya akan datang kepadamu memberi tahu barang yang telah jadi itu?

24:27 Pada hari itu juga mulutmupun akan dibukakan oleh orang yang sudah lari itu, maka engkau akan berkata-kata dan tiada lagi berdiam dirimu; demikianlah engkau menjadi baginya akan tanda alamat dan akan diketahui olehnya bahwa Aku ini Tuhan!

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Webnet77.com